Hyppää sisältöön

Aikaa vai rahaa

Salkun tulosta pitkällä aikavälillä mitataan joko aika- tai rahapainotteisesti. Aikapainoitus (TWR) tarkoittaa käytännössä arviota yhden yksikön - oli yksikkö dollareita tai euroja tai jotain muuta - mittaisen määrän hypoteettista kasvua aikaperiodin sisällä. Rahapainotus (MWR) tarkoittaa kassavirran muutoksia, johon liittyy rahan lisäämistä salkkuun tai rahan pois nostoa salkusta.

Itse osinkosijoittajan suosin MWR - Money-Weight return menetelmää eli rahapainotteista tuoton arviointia, jolloin tiedän kuinka paljon salkun todellinen arvo on muuttunut suhteessa sijoitettuun rahaan, kun huomioidaan panot ja nostot myös. Näin ymmärrän osinkotuoton vaikutusta ja salkun koron korkoa salkussani, kun osaan suhteuttaa kaiken sijoittamieni rahojen suhteen. Mutta todellisuudessa tämä on pelkkä oma tuntemus, sillä TWR ja MWR on toisiaan tukevia tapoja tarkastella salkun tilannetta. Ja kieltämättä TWR on paljon suositumpi tapa tutkia salkun kehitystä kuin MWR. TWR-laskenta mahdollistaa salkun tilanteen vertailun muihin salkkuihin erillaisten tunnuslukujen avulla.

Mutta tutustaanpa vähän teoriaan näiden ympärillä.

TWR

Tarkalleen sanoen TWR tarkoittaa kasvukoron laskentaa salkulle. Laskenta tapaa voi kutsua myös geometrisen keskiarvon ottamiseksi tietyiltä aika-alueilta.

TWR lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

\begin{equation*} TWR = [(1 +\frac{LoppuArvo - Aloitusarvo + Kassavirta}{Alkuarvo + Kassavirta}) * (1 +\frac{LoppuArvo1 - Aloitusarvo1 + Kassavirta1}{Alkuarvo1 + Kassavirta1}) .... (1 +\frac{LoppuArvon - Aloitusarvon + Kassavirtan}{Alkuarvon + Kassavirtan})] -1 \end{equation*}

Kaavassa olennainen kohta on

\begin{equation*} (1 +\frac{LoppuArvo - Aloitusarvo + Kassavirta}{Alkuarvo + Kassavirta}) \end{equation*}

joka kertoo yhden laskentajakson tuoton. Kaava muistuttaa Tuoton koron kaavaa (ROR), jossa ei oteta tosin huomioon kassavirtaa:

\begin{equation*} ROR = \frac{TämähetkinenArvo - Aloitusarvo}{TämänhetkinenArvo} * 100 \end{equation*}

ROR kuvaa tuoton kasvua pelkistäen.

Mitä Aikapainoitteinen tulos lopulta kertoo?

TWR pyrkii näyttämään salkun 'todellista tuottoa', josta on poistettu tallennukset ja nostot. Osinko on tuotossa mukana. Näin saadaan kuva, miten hyvää tulosta salkku on ajan saatossa tehnyt. TWR- laskentaan monia tunnuslukuja kuten esimerkiksi Sharp-luku, jota ei voida laskea MWR-laskennan puolella.

MWR

Eroaa siinä mielessä TWR:stä, että tämä mittaus ottaa tallennukset ja nostot huomioon. MWR kertoo salkun kasvunopeudesta, kun huomioidaan kaikki varat.

Laskentakaava näyttää tältä:

\begin{equation*} loppusumma = SijoitusSumma + \frac{Rahavirta1}{1+ MWR} + \frac{Rahavirta1}{(1+ MWR)^2} ..... + \frac{Rahavirta1}{(1+ MWR)^n} \end{equation*}

eli

\begin{equation*} loppusumma = Sijoitussumma + \sum_{t=0}^T \frac{RahaVirta}{(1 + MWR)^t} \end{equation*}

Kaavasta vain ratkaistan MWR:n arvon. Tämän laskeminen valittettavasti vaatii joko hieman aikaa paperilla kaavan pyörittämiseen tai kehittyneempiä laskentavälineitä tuloksen saamiseen. Useimmat hyvät välittäjät kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden laskea salkun tuottoa MWR-tyylillä. Tässä voi toki olla hieman irooninen ja kysyä, kuinka monta hyvää välittäjää esimerkiksi Suomesta löytyy.

Mutta jos laskee tuloksen vain yhdeltä jaksolta, niin tuloksen saaminen on hieman helpompaa, koska tällöin ei tarvitse huolehtia potenssin korotuksesta. Kun on saanut ensimmäisen vuoden MWR:n laskettua, niin loppu onkin helppoa.

Eli esimerkkinä ajatellaan että meillä on pari vuotta osinkotuottoa 4 euroa per vuosi ja alkurahamäärä on 42 euroa. Tällöin voi todellisuudessa laskea vain ensimmäisen vuoden ja saada MWR jo siitä. Laskenta käy vaikeammaksi vasta kuin seuraavaan vuoden tuotto on vaikka 5 euroa. Eli jos tyytyy laskemaan kokonaisia paloja - t ei määritä mikä on t:n yksikkö - niin MWR:n laskeminen ei oikeasti ole vaikeata. Sijoitetaan kaavaan loppusumman ja sijoitussumman erotus = ls, jolloin

\begin{equation*} MWR = \frac{RahaVirta - ls}{ls} \end{equation*}

Tämän jälkeen voi ajatella että kukin ajanjakso on oma kokonaisuutensa, jossa sijoitussumma on edellisen vuoden tulos ja laskea kullekin ajanjaksolle oma MWR-luku. Kaavasta kuitenkin huomaa jo, että kyseessä on sijoitusmaailmassa niin tuttu prosenttilasku, jossa tutkitaan muutosten suhdetta toisiinsa, eli kyseessähän on tuttu ROR-kaavan muunnos.

Lopputoteamus.

TWR-arvon laskeminen on matemaattisesti paljon helpompaa kuin MWR-arvon laskennan, joten sen käyttäminen tuoton tarkkailuun on todennäköisesti suositumpaa jo mainitusta syystä. Mielestäni MWR-luku kertoo enemmän. Se kertoo kuinka paljon todellisuudessa salkkun koko on rahallisesti kasvanut. Luvusta voi nähdä mikä on salkun todellinen suhde alkusijoitukseen nähden - eli miten paljon osinkojen uudelleen sijoittaminen vaikuttaa suhteessa siihen, miten paljon olet pannut rahaa salkkuun ulkopuolelta. Kun rahavirrat oikeasti ovat mukana laskennassa, näet niiden vaikutuksen toisin kuin jos rahavirtoja pyritään poistamaan laskennasta.

Kommentit

Comments powered by Disqus