Hyppää sisältöön

Arvioimista

Tämän blokkauksen nimi on arvioimista, koska oikeasti en oikein keksinyt, mikä on se käsite, joka kattaisi laajasti tarkoitukseni tässä kirjoitelmassa. Ensimmäisenä totean, että kirjoituksessa esitetyt eri 'sijoituskohteiden/lähteiden' arviointiperuste on puhtaasti omassa päässäni. Se ei edusta yleistä mielipidettä ja voi olla jopa täysin yleistä mielipidettä vastaan. Mitä seuraavaksi kirjoitan, on vain henkilökohtaista mielipidettä ja sitä pitää lukea kriittisin silmin.

Tämän pienen alkukirjoituksen jälkeen syöksyn pohtimaan Suomessa osakemarkkionille suuntautuvia sijoitusmahdollisuuksia kummastellen. Toki olen muiden maiden välittäjiä tutkiessani huomannut, että hinta ja laatu ja käytettävyys eivät ole kovin olennainen osa, kun sijoittajat valitsevat välittäjiään tai sijoitustuotteitaan. Suomalaista kirjoittamista seuratessani olen todellan hämmentynyt, miten hyvin ns. amerkkilainen mainostamistapa on käännetty esiin, eli saatu esimerkiksi osakesäästötilin huonoimmat ominaisuudet kuulostamaan mahtavilta ja positiivisilta ominaisuuksilta. Toki esimerkiksi stukturoitujen tuotteidenkin mainostamistavassa kimpoaa vahvasti esiin fakta, että niihin sijoittavat eivät välttämättä täysin tiedä, mihin ovat sijoittamssa.

Toki kaikki on vain omaa mielipidettäni.

Arviointi.

Seuraava lista, miten itse arvion erillaisia sijoitustapoja, edustaa täysin minun omaa näkökantaani. Jokaisen lukijan pitää muodostaa oma mielipiteensä asioista, eikä omia välttämättä luomaani järjestystä omakseen. Tämä listaus on luotu vuonna 2020 alkuvuodesta, joten koska tämä on tulevat vuosisadat netin syövereissä teidän kaikkien luettavissa, osaa ihmeessä ymmärtää, että tämä saattaa olla sinulle pelkkä historiallinen muistokuva menneisyydestä.

  1. Sija.

  Ulkomaisella suurella välittäjällä oleva sijotustili.

  Etuja:

  • Halvempi kuin Suomalainen välittäjä.

  • Käytössä mahdollisesti laajempi valikoima pörssejä ja tuotteita kuin Suomalaisella tilillä.

  • Voit toimia periaatteessa millä tahansa sijoitusinstrumentilla ja hyöhdyntää kaikkia mahdollisia tapoja toimia osakemarkkinoilla.

  • Osinkoverotus ei iske saman tien osingon irtoamisen yhteydessä. Lähdenveron maksamisen jälkeen, voi uudelleen sijoittaa edelleen verotuksen myöhemmin menevät tuotot ennen verotusta. Jos sinulla on tappioita, niin niiden tämä jo sijoitettu osinkotuotto on jo sijoitettu, kun tappiot hyvitetään sinulle. Koron koron hyväksikäyttö voi siis tällaisella tilillä oikeasti olla osinkosijoittajan kohdalla joskus kustannus tehokasta.

  • Kun on paljon erilaisia vaihtoehtoja toimia, oppii huomattavasti enemmän sijoittamisesta kun jos astuu valmiiseen pöytään.

  • Informaatio ulkomaisista yhtiöistä on ulkomaisen välittäjän kautta yleensä hyvää.

  • Matalammat välitysmaksut mahdollistavat pienemmän ostoerät kerralla, joten sijoittamisen riski pienenee monia yrityksiä sisältävissä salkuissa.

  Heikkouksia:

  • Pitää osata kaivaa tiedot esiin ulkomaisista yhtiöistä.

  • Voi olla, että Suomen Pörssiin ei voi suoraan sijoittaa.

  • Voi olla, että ongelmiin ei saa apua Suomen kielellä.

  • Voi olla, että verotietojen kirjaaminen vie kauemmin aikaa.

  • Ulkomailla verottaja voi verottaa osinkotuottoasi vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja rahojen takaisin saaminen on vaikeaa.

  • Välityskulut tuotteiden ostamisen yhteydessä.

  • Mahdollinen välittäjäriski.

  • Perehtyminen kaikkiin eri mahdollisuuksiin vie aikaa.

  1. Sija.

  taloudelliset rajoitteetUlkomaiseen tai kotimaiseen indeksiin sijoittava rahasto.

  Etuja:

  • Seuraa kohtalaisen läheltä indeksin kehittymistä, eli häviää indeksille vain kulujen mukaan.

  • Toimii passiivisesti, eli kulut pysyvät suhteellisen pieninä.

  • Saman tien kiinni itse indeksiin.

  • Varsinaiset ostokulut pienet tai olemattomat.

  • Verottaja iskee tulohin vasta kun ne otetaan pois tililtä.

  • Sopii opiskelijalle, koska suurta tuottoa ei synny ennen kuin raha on poistettu rahastosta. (Kela).

  Heikkouksia

  • Sijoituskohteita ei voi itse valita.

  • Kohteena ovat vain indeksin määrittämät kohteet.

  • Hallinnointipalkkio syö tuottoa.

  • On hyvä tietää, miten likviidi rahasto on.

  • Uskoo sijoittamisen toisen käsiin, joten kannattaa ottaa selvää ensin tästä toisesta ja verrata muihin vastaaviin.

  • Vertailu muihin vastaaviin toimijoihin vie aikaa.

  • Rahastoriski. Jos likviditeetti pettää, rahastolle voi käydä huonosti.

 • 3.Sija.

  Kotimaisella välittäjällä oleva tavallinen arvonosuustili.

  Etuja:

  • Voi sijoittaa sekä Suomen pörssiin, että ehkä myös ulkomaisiin pörsseihin.

  • Verotus on automaattinen, eikä siihen tarvitse käyttää kovasti aikaa.

  • Ongelma tilanteissa palvelu on Suomenkielistä.

  • Suomen lainsäädäntö suojaa ainakin jossain määrin sijoituksiasi välittäjäriskin toteutuessa.

  • Voit ehkä sijoittaa myös tätä kautta Suomalaisiin rahastoihin suoraan.

  • Jotkut tarjoavat oikeaa mahdollisuutta sijoittaa ilmaiseksi ETF-rahastoihin kuukausittain.

  Heikkouksia

  • Välitysmaksut voivat olla melko korkeat, varsinkin jos yrität käydä kauppaa ulkomaille.

  • Korkeat välitysmaksut vaativat sijoittamaan kerralla suuremmissa erissä, jonka takia sijoitksen mahdolliset riskit kasvavat.

  • Hinnat pyrkivät ohjaamaan pieniin yhtiömäärin salkussa.

  • Kilpailu välittäjien välillä Suomessa on heikkoa, jonka takia Välityspalkkiot ja muut palkkiot pysyvät pienessä maassa korkeinna. Markkinoilla on monta pankkia välittäjinä, ja pankeille välittäminen ei ole ensisijainen rahan lähde, joten ne eivät ole myöskään juuri kiinnostuneita kilpailusta.

  • Suomen markkinoilla välittäjät pyrkivät keskittymään informaation jaossa enimmäkseen Suomen pörssiin.

  1. Sija.

  Muut rahastot kuin indeksirahastot. Ei merkitystä ovatko passiivisia vai aktiivisia.

  Etuja

  • Joku hoitaa sijoittamisen puolestasi.

  • Kuten indeksirahastoissa, tämänkin avulla sinulla on laaja hajautus haluaamaasi instrumenttiin.

  • Suuri valikoima erillaisia yhdistelmiä erillaisista instrumenteistä.

  • Pienet ostokulut - tällä hetkellä merkintäkuluja ei juurikaan ole.

  • Verottaja iskee tulohin vasta kun ne otetaan pois tililtä.

  • Sopii opiskelijalle, koska suurta tuottoa ei synny ennen kuin raha on poistettu rahastosta. (Kela).

  Haitat

  • Hallinnointi kulut syövät jossain määrin tuottoa.

  • Rahastoriski, eli rahastollakin voi mennä todella huonosti, jos vaikka likviditeetti pettää.

  • Syytä olla tietoinen kuinka likviidi rahasto on.

  • Hyvän rahaston löytäminen on aikaa vievää puhaa. Varsinkin aktiivi ja passiivirahastojen setviminen voi oikeasti viedä aikaa, jos haluaa löytää parhaan mahdollisen rahaston.

  1. Sija

  PS-tili.

  Etuja

  • Mahdollistaa todellisen veroedullisen pitkäaikaissäästämisen.

  • Voi sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai rahaan.

  • Tilille säästämisen voi 5000 euroon asti lyhentää verotuksesta per vuosi. Eli todellinen verohelpotus sijoittajalle.

  • Tilillä korkoa korolle ilmiö on täysimääräisesti käytössä.

  • Sopii ehkä vanhemmalla iällä sijoittamiseen.

  • Verottaja iskee vasta kun varoja poistetaan tililtä.

  • Sopii esimerkiksi kakkossalkuksi eläkeikää varten.

  Haitat

  • Rahat saa tililtä ulos vasta eläkeiässä.

  • Mahdollista osinkotuottoa verotetaan korkemman prosentin mukaan, koska tuoton otto tililtä on pääomaverotuksen mukaan 30 -34%.

  • Mahdollista salkkua ja sen varoja ei voi siirtää toiselle palveluntuottajalle, joten säilytysriski on olemassa.

  • Sisältää kaikki normaalin pörssitoiminnan riskit.

  • Sisältää mahdollisesti ylimääräisiä hoito kuluja.

  • Tappioita ei vähentää verotuksesta.

  • Sisältää jonkin verran enemmän riskejä kuin normaali pörssisalkku.

  • Poliittinen riski? En tiedä onko PS-tilillä vaaraa tulla laista poistetuksi. Todennäköisesti ei.

  1. Sija.

  Osakesäästötilí.

  Etuja

  • Mahdollistaa osakesijoittamisen niin, että veroja tarvitsee maksaa vasta rahoja pois otettaessa.

  • Hieno vaihtoehto jos tekee lyhyt aikaista kauppaa, jolloin teoreettisesti kykenee hyödyntämään korkoa korkolle ilmiötä.

  • Salkun sisältö on helppoa siirtää toiselle palvelun tuottajalle.

  • Verottaja iskee vasta kun varoja poistetaan tililtä.

  • Jos rahoja otettaan tililtä pois, niin mahdolliset tappiot vs rahojen tallennuksessa otetaan huomioon. Mutta kannattaa huomioida, että tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että todelliset tappiot huomioidaan.

  Haitat

  • Tappioita salku sisällä ei voi vähentää verotuksesta.

  • Voi tulevaisuudessa sisältää ns. Hoitokuluja.

  • Sisältgää ehkä suurempia poliittisia riskejä kuin muut sijoitusinstrumentit.

  • Sijoittaminen ulkomaisiin osinkoyhtiöihin tuottaa huomattavasti vähemmän tuottoa kuin perussalkussa.

  • Korkoa korolle ilmiö on hyödynnettävissä vain ostaa ja myynti toiminnan kautta.

  • Voi sijoittaa VAIN osakkeisiin.

  • Veroedut heikommat kuin PS-tilillä.

  • Rakenteeltaan päiväkauppaa tai lyhytaikaista kauppaa suosiva.

  • Maksimisijoitusmäärä 50000 euroa.

  • Tilejä voi olla vain yksi per kansalainen.

  1. sija.

  Kapitaali sopimus.

  Etuja

  • Mahdollistaa todellisen veroedullisen pitkäaikaissäästämisen.

  • Voi sijoittaa mihin vain-

  • Tilillä korkoa korolle ilmiö on täysimääräisesti käytössä.

  • Verottaja iskee vasta kun varoja poistetaan tililtä.

  Haitat

  • Mahdolliset korkeat kulut, voivat syödä tuotosta paljonkin.

  • Sanotaan että tämän sopimuksen tekeminen vaatii suuria varoja tallettajalta.

  • Poliittinen riski suuri. Kapitaalisopimuksen verohyötyjä haluttaisiin poistaa.

  • Osinkotulot kärsivät rahoja poisotettaessa, koska verotus on 30 -34 % mukainen.

  • Tappiot sopimuksen sisällä eivät vähennettävissä verotuksessa.

  1. Sija

  Pääomaturvatut eli strukturaaliset sijoitustuotteet.

  Etuja

  • Periaatteessa näissä on mahdollisuus saada ainakin suurimman osan sijoituksistaan takaisin, mikäli tuote ei tuota mitään.

  • Sijoittamisesta huolehditaan sijoittajan puolesta.

  • Sijoituksen pääkohde on indeksi, joka voi tuottaa hyvinkin.

  Haitat

  • Jollei ole tarkka, niin kulut tässä voivat olla korkeammat tuottoon verrattuna kuin missään muussa sijoituskohteessa.

  • Sijoittajan pitää tietää, millainen tuote strukturaalinen tuote on. Tuotteen tarjoaja mielellään pitää salassa tuotteen todellisen luonteen tai vähintään piilottaa sen hienojen sanakiermuroiden taakse.

  • Struraaliseen tuotteeseen pitää perehtyä kunnolla, ennen kuin päättää sijoittaa siihen. Pääomaturva ei sinänsä takaa, että se on turvallisempi tuote kuin esimerkiksi tavallinen rahasto.

Pientä kannanottoa

Edellinen vertailulista kuvastaa omaa mielipidettäni. Listan jumbona oleva strukturaalinen vaihtoehto, on mielestäni todellakin viho viimeinen sijoituskohde, mitä on olemassa. Tätä tuotetta kuitenkin moni pankki tarjoaa sijoittajille. Sitä ei kutsuta nimellä pääomaturvattu tai strukturaalinen, vaan sillä on monia nimiä. Sen kuitenkin tunnistaa siitä, että pääoma luvataan palauttaa ainakin osittain takaisin riippuen ja luvataan se kiinnittyvän johonkin arvopaperiryhmään indeksiin, yksittäiseen arvopaperiin tai vaikka joukkovelkakirjaryhmään. Tuoton saa pois, kun instrumentti vanhenee, tietyillä ehdoilla.

Huomattakoon tässä kohtaa, että joukkovelkakirjasta saa varauksetta aina sen erääntyessä 100% ostohinnasta takaisin ja päälle vielä korot - Korot yleensä maksetaan koko joukkovelkakirjan olemassa olon aikana sijoittajalle. 'Velkapaperi', joka ei täytä näitä ehtoja on hyvin todennäköisesti strukturaalinen paperi.

Listan seuraavat jumposijalla olevat, eli PS-tili, Osakesäästötili ja Kapitaalisopimus, ovat kaikki melko lähellä toisiaan. Kapitaalisopimus voi olla näkökannasta riippuen joko huonnoin tai paras näistä kolmesta. Kapitaalisopimukseen liittyy kuitenkin sekä kuluja että suuria riskejä, jonka takia sijoitin sen ryhmän viimeiseksi.

Ps-tili on ryhmän ensimmäinen, koska se oikeasti on todellisesti tili, josta on verohyötyä sijoittajalle. Lisäksi jos etsii eläketuloja, niin PS-tili on ehdottomasti kovin sijoituskohde joukosta. Osakesäästötili voittaa kapitaalisopimuksen vain koska, siinä on pienemmät poliittiset riskit - ja se on perusduunarin näkökulmasta helpompi tili. Se on kuitenkin mielestäni kaikkein riskialttein ja huonoin sijoitusympäristö näistä kaikista vaihtoehdoista lukuun ottamatta strukturaalisia tuotteita, jotka omasta mielestäni ovat enemmän huijausta kuin sijoituskohteita.

Kaikki vaihtoehdot kuitenkin on luotu jonkinlaista tilannetta varten. Vaikka tässä arvostelenkin niitä, niin siltikin kaikille on varmasti oikea paikka olemassa. Eli Strukturaalinenkin tuote voi olla joskus se oikea ja paras valinta. Listani on tehty ajatellen ns. tavallista tilannetta tai keskivertotilannetta, jolloin mielestäni pitäisi toimia listani osoittamassa järjestyksessä, kun tekee valintoja. Mutta koska tavallisia tilanteita tai keskivertotilanteita ei välttämättä ole aina - tai sitten ehkä niitä ei ole koskaan - on hyvä enemmin tutustua kaikkiin mahdollisuuksiin, verrata omaa tilannettaan ja tehdä päätökset omasta näkökulmastaan, kun uskoa typeriä nettikirjoittajia tai mainostavia välittäjiä. Silloin ei mene ostamaan vaikka OneCoinia ja kuule myöhemmin että koko juttu oli maailman suurin pyramiidihuijaus.

Kommentit

Comments powered by Disqus