Hyppää sisältöön

Free cash flow to equity

Kun miettii osingoa on hyvä tietää, miten paljon rahaa yhtiöllä olisi teoreettisesti jaettavanaan sijoittajille. Tämä käsite (FCFE) on suomeksi Vapaa kassavirta. Vapaa kassavirta käytetään arvomäärityksessä, mutta siitä voi olla osinkosijoittamisessa hyötyä, jos haluaa arvioida ovatko osingot menossa alas vai ylöspäin tulevaisuudessa. Kannattaa muistaa, että malli ei missään nimessä kerro, miten yhtiön tuleva osingon jako politiikka liikkuu. Malli on enemmänkin vain tapa arvioida asioita - ja muodostaa omia käsityksiään.

Vapaa kassavirta.

Vapaan kassavirran laskemiseen löytyy monta variaatiota. Esitän tässä mallin, joka lähtee yrityksen nettotuloksesta.

\begin{equation*} FCFE = NetIncome -AmorisationDeprecation - CapitalExpenditure -WorkingCapital - BorrowingNet \end{equation*}

Tai suomalaisittain

\begin{equation*} VapaaKassaVirta = NettoLiikeVoitto + Poistot - Investoinit- KäyttöpääomanMuutos - LainaLyhennysJaOsingot - SatunnaisetErät \end{equation*}

Vapaa kassavirta kertoo monenlaista.

Vapaan kassavirran diskontaaminen.

Vapaa kassavirtaa käytetään mm. yrittettäessä laskea, minkälainen voisi yrityksen tulevaisuus olla. Yksi tapa on diskontata arvoa.

\begin{equation*} VapaanKassaVirta_t = \frac{VapaaKassaVirta}{(1 + r)^t} \end{equation*}

Jos sijoittajalla on toive saa 5% tuottoa ja tämän hetken kassavirta on 2000, niin mallin avulla voidaan kertoa, mikä kassa virta oli aikaisemmin. Tässä tapauksessa kolme vuotta sitten.

\begin{equation*} VapaanKassaVirta = \frac{2000}{(1 + 0,05)^3} = 1727,68 \end{equation*}

Eli mikäli Kassavirta tänään on 1727, niin kolmen vuoden päästä on mahdollista 5% korolla saavuttaa 2000 kassavirta. Sama esitettynä koron korolla on tietenkin:

\begin{equation*} ArvonKasvu = 1727 * (1 + 0,05)^3 noin 2000 \end{equation*}

Diskonttokaava itsessään näyttää seuraavalta

\begin{equation*} VapaanKassaVirranArvo = \sum_{0}^t \frac{VapaaKassaVirta_t}{(1 + r)^t} \end{equation*}

Eli kassa virran arvo kasvaa tulevien kassavirtojen mukaan. Vapaa kassa virta ajan hetkellä t on sellainen, että se toteuttaa menneisyyden eli nykypäivän kassavirran. Näin ollen voidaan sieventää lauseke, jota voidaan käyttää todellisen kassavirran arvon laskentaan.

\begin{equation*} VapaaKassaVirranArvo = \frac{VapaaKassaVirtaHetkelläT*(1+KassaVirranKasvu)}{(SijoittajaTuottoToive - KassavirranKasvu)} \end{equation*}

Tämä sievennys tarkoitaa, että kohta VapaaKassaVirtaHetkelläT*(1+KassaVirranKasvu) on sama kuin

\begin{equation*} VapaaKassaVirtaHetkellä(T-1) = VapaaKassaVirtaHetkelläT*(1+KassaVirranKasvu) \end{equation*}

Näin ollen kassavirta voidaan laskea:

\begin{equation*} VapaaKassaVirta(T+t) = VaapaaKassaVirtaHetkelläT*(1+KassaVirranKasvu)^t \end{equation*}

Normaalisti tätä käytetään kuitenkin lyhyen ajan arviointiin. Eli ylemmän pyöristyksen mukaan voidaan nyt käyttää disconttoa arvioimaan yrityksen arvon. Eli jos markkinoilta yrittää saada 5% voittoa, nykyhetken vapaa kassavirta on 2000 miljoonaa, vapaan kassavirran kasvu on 1% luokkaa, niin päästään seuraavaan tulokseen.

\begin{equation*} YhtiönVapaaKassaVirranArvo = \frac{2000*(1 + 0,01)}{0,05-0,01} = 50500 \end{equation*}

Yhtiön Vapaan Kassa Virran Arvo on se määrä raha, joka jää käteen kaikkien kulujen poistamisen jälkeen. Näin ollen sitä voi tavallaan verrata markkina-arvoon. Jos yhtiön osakkeiden määrä on 100 miljoonaa kappaletta, niin mikäli osakkeen hinta on alle 505, niin jollakin ajattelutavalla osake on aliarvostettu.

Mutta tätä voi aina käyttää yhdistettynä osinkodiskonttausmallin kanssa, mikäli haluaa: Osingon diskonttomalli

Kommentit

Comments powered by Disqus