Hyppää sisältöön

Hedge rahastot

Huomasinpa netin valtaväyliä kulkiessani blogikirjoituksia erään Suomessa toimivan välittäjän mainostamasta Hegde-rahastosta, ja ymmärsin yllättävästi, että kirjoittaja ei oikeasti näyttänyt tietävän, mikä on Hedge-rahasto. Tai sitten hän vain ei ollut ymmärtänyt mitä näkemässään mainoksessa todella luki. Siinähän ei oltu mitenkään kirjoitettu sanaa Hegde, vaan enemmänkin oli saatu asia näyttämään hienolta tekoälyjutulta.

Eli kysymys ehkä olikin enemmän luetun ymmärtämisestä kuin siitä, että Hedgerahaston käsite oli epäselvä.

Toki, itsekin kirjoitan parjon roskaa blogissani, joten ei ole siis yllättävää, että muut tekevät sitä myös. Mutta koska minulle jäi epäilys, että ihmiset eivät oikeasti tiedä, mitä tarkoittaa Hedge-rahasto, niin kerrataanpa hieman asiaa.

Mikä on Hegde-rahasto?

Yksi sijoittamisen suurimmista ongelmista on riski. Riski tarkoitaa pelkoa menettää sijoittamansa rahat tai että sijoitus tuottaakin negatiivista tuloa sen sijaan, että tuottaisi positiivista tuloa. Osakemarkkinoilla heiluu koko ajan ja markkinoiden suunta ei välttämättä ole aina ylöspäin.

Hedge-rahasto on tuote, joka iskee tähän pelkoon. Eli mitä jos sinulla olisi mahdollisuus sijoittaa aina niin, että voitat koko ajan indeksin ja että osakemarkkinoiden alamäessä sinun rahasi menisikin johonkin toiseen kohteeseen, joka tuottaisi voittoa samaan aikaan kun osakemarkkinat tuottaisivat tappiota? Hegde-rahasto pyrkii saamaan voittoa koko ajan hajauttamalla sijoituksensa osakkeisiin, korkkotuottoihin, metsiin, kiinteistöihin, arvometalleihin tai muuhun vastaavaan. Rahasto pyrkii repimään tuottoa koko ajan sieltä, missä tapahtuu tuottoa.

Algoritmeja on käytetty kautta aikojen Hegde-rahastojen apuna, mutta nykyään tietokonetehojen noustessa, niin voi olla, että niitä käytetään enemmän. Kannattaa muista, että näissäkin rahastoissa elää sama fakta kuin kaikessa sijoittamisessa, tulevaisuus on arvaamaton. Lisäksi kannattaa muistaa, että välttämättä muista sijoittamisenlajeista ei saa yhtä paljon tuottoa kuin osakkeista pitkällä aikavälillä. Ei välttämättä ole hyvä asia pitää sijoituksia kiinni matalamman tuoton sijoitusomaisuudessa silloin kuin kannattaisi sijoittaa halpahintaisiin osakkeisiin. Toisaalta voi olla, että kannattaa sijoittaa halpahintaisiin muihin sijoitustuotteisiin, kun osakkeet ovat todella korkealla. Kaikissa asioissa on puolensa.

Yksi Hedge-rahaston piirteistä on keskittyä absoluuttiseen voittoon, jota itse kannatan. Sen sijaan, että mietitään, missä indeksi kulkee, keskitytään tuottamaan tuottoa. Hegde-rahastot liitetään toisinaan kovaan markkinariskiin, koska niillä on toiminnassaan paljon vapaammat kädet kuin tavallisilla rahastoilla. Näin ollen Hegde-rahastot, vaikka usein mainostavatkin itseään mahdollisuutena saada voittoa silloinkin kuin markkinat ovat laskusuhdanteessa, sisältävät ehkä paljonkin enemmän mahdollisuuksia huonoon tuottoon kuin tavalliset rahastot. Tai sitten eivät.

Sijoittamisessa kannattaa muistaa, että ilman korkeaa riskiä, myös tuotto voi jäädä matalaksi.

Hegde-rahaston strategiat.

Hedge rahastoilla on kolme päästrategiaa toiminnassaan:

  • 'Globaali makrotalous'. Tämä stategia perustuu laajamittakaavaiseen ennustamiseen. Muutokset kansantalouksissa, maailman taloudessa, valtioiden suhteissa, valtioiden kaupankäynnissä...

  • 'Tapahtuma vetoisuus'. Jokainen sijoittaja on huomannut, että esimerkiksi ennen yhtiöiden kvartaalin tuottotietoa, on paperin kurssissa spekulointia, mikä tulos voisi olla. Erillaiset tapahtumat vaikuttavat kursseihin ja juuri näitä tapahtumia voi hyödyntää erilaisissa yhteyksissä.

  • 'Arbitraasit'. Tämä strategia pyrkii käyttämään hyväksi niin sanottua suhteellista arvoa. Esimerkiksi valuutalla tai osakkeella tai raaka-aineella saattaa olla hetkellisesti eri arvot kahdessa eri pörssissä, jolloin voittoa voi hakea pörsseissä olevalla hinnan erolla.

  • 'Suunnat'. Trendit ovat sijoittajille tutuin tapa hyödyntää markkinoita. Varsinkin nykyään ohjelmistojen avulla on helpompaa seurata markkinoilla tapahtuvia laajoja trendejä, joita voi hyödyntää. Tähän joukkoon kuuluu niin sanottu Pitkä/lyhyeksi myynti strategia, jolla pyritään saamaan indeksin liikkeistä voittoa maksimaalisesti.

Ylenpänä mainitsinkin jo Hedge-rahaston pyrkimyksen tuottaa absoluuttista voittoa, mutta tätä asiaa voi myös ajatella markkinaneutralisuutena. Eli tavoitteena tehdä kokoa ajan voittoa.

On tärkeätä ymmärtää, että Hedge-rahaastoille eivät johdannaiset ole mitenkään vieraita asioita. Kun rahasto kertoo sijoittavansa kiinteistöihin tai metalliin tai vastaaviin, niin on huomattavasti todennäköisempää, että sijoitaminen tapahtuu johdannaisten avulla kuin oikeasti omistamalla esimerkiksi paljon kultaa. Hedge-rahaston tavoitteena ei siis ole oikeasti sijoittaa suoraan outoihin sijoitusinstrumetteihin vaan sijoittaa johdannaisiin, joilla arvellaan vieraiden instrumenttien kurssiliikettä tulevaisuudessa.

En toki sano, että ei olisi mahdollista, että jokin Hedge-rahasto ei sijoittaisi joskus suoraankin vaikka kiinteistöihin, mutta epäilen vahvasti näin olevan.

Hedge-rahaston kulut.

Hegde-rahastot ottavat kulukorvausta hieman toisella tavalla kuin perinteiset rahastot. Perinteinen Hegde rahasto ottaaa sekä palkkiota pari prosenttia että vielä tuotosta 20% lisää. Eli Hegdeillä on tapana olla todella kalliita. Viime aikoina passiiviset indeksirahastot ovat potkineet Hegde-rahastojen varpaille, joten markkinoille on tullut yrityksiä tuottaa myös passiivisempia Hegde-rahastoja, joissa salkunhoitaja on korvattu markkinoita seuraavalla ohjelmistolla. Miten hyvin tällainen oikeasti toimii, on aivan toinnen juttu.

Passiivisuus on laskenut Hedge-rahastojen kuluja, mutta joka tapauksessa kannattaa aina muistaa, että riski ei ole kadonnut näiden rahastojen kohdalla minnekään. Tietokoneohjelmat eivät vähennä riskiä, vaan saattavat jopa kasvattaa sitä melkoisesti.

Kommentit

Comments powered by Disqus