Hyppää sisältöön

Hegderahasto, pyrkimys voittoon

Finanssikaupassa on monenlaisia instrumentteja, jotka tulkitaan tavalliselle sijoittajalle liian vaarallisiksi syystä tai toisesta. Yksi tällainen instrumenti on Hedgerahasto.

Hegderahasto pyrkii sijoittamaan varojaan erillaisella tavalla verrattuna ns. tavallisiin rahastoihin. Hegde rahaston tarkoitus on tuottaa voittoa aina - kaikissa taloudellisissa tilanteissa. Idea on sinänsä hieno, mutta rahastojen maailmassa hedge rahastot ovat niitä rahastoja, jotka voivat ajautua maksukyvyttömään tilaan.

Hedgerahastojen riskit.

Hedgerahastot käärivät tuottoa mistä tahansa lähteestä. Ne hajauttavat varojaan erillaisiin tuoton lähteisiin; suojaavat omistuksiaan erillaisilla menetelmillä esimerkiksi lyhyeksi myymisillä tiukossa tilanteissa; käyttävät johdannaisia tuottoon että suojaukseen; eivät vierasta materiaalisijoituksia, vaikka kultaa, öljyä tai mitä tahansa tuotetta. Nopeasti voisi uskoa, että ne olisivat suhteellisen riskittömiä rahastoja. Mutta näiden rahastojen pyrkimys käyttää isoja vipuja apunaan tuotossa tekee niistä todella riskialtiita. Toisin kun normaaleilla rahastoilla hedgerahastoilla ei juurikaan ole säätelyä toiminnassaan.

Hedgerahastot ovat myös suhteellisen kalliita. Niillä on korkea kulut, koska salkuhoidolle maksetaan korkeita palkkioita tilanteesta riippumatta. Hinnan takia hedgerahastot on yleensä suunnattu instituutionaalisille sijoittajilla, joilla on varaa sijoittaa suuria summia rahastolle. Yleensä myös finanssikaupan säätelyelimet pyrkivät rajoittamaan piensijoittajan mahdollisuuksia laittaa rahaa edgerahastoihin.

Hedgerahaston merkittävin riski on sen valitsema strategia. Aikojen saatossa on monia hedgerahastoja kohdannut loppunsa liian agressiivisen strategiansa myötä. Mutta sijoittajan kannalta on huono asia, että strategia on yleensä rahaston salaisuus, eikä sitä kerrota ulospäin. Lisäksi rahaston luonteen mukaisesti strategia voi vaihtua koko ajan. Hedgerahasto on siis Aktiivisesti hoidettu rahasto, joka ei kerro sijoittajilleenkaan, miten rahasto sijoittaa ja minne se sijoittaa ja milloin se sijoittaa.

Likviidi ongelmat ovat myös joillekkin Hedgerahastoille tyypillisiä. Eli rahasto voi pyrkiä estämään sijoittajaa ottamaan rahaansa ulos eli luomaan sääntöjä, joissa rahoja on pidettävä rahastossa tietyn ajan.

Hedgerahaston positiviisia puolia.

Positiivisin puoli Hedgerahastossa on rahaston stabilisuus. Suojautuminen erillaisia riskejä vastaan tuovat oikeasti rahaston arvolle turvaa, Hyvät Hedgerahastot tuottavat voittoa sijoittajalle. Joka tapauksessa Hedgerahasto on turvallisempi sijoituskohde kuin esimerkiksi suora sijoitus johdannaisiin, minkä takia on vaikea ymmärtää, että Hedgerahastoihin käsiin pääsy on rajoitettu piensijoittajilta. Ehkä sanan rahasto katsotaan olevan tässä kohtaa niin harhaan johtava käsite, että piensijoittaja ei tunnista asiaan liittyviä vaaroja.

Aktiivinen rahaston hoito on myös positiivinen asia, sillä joku pitää huolta sijoituksistasi ja yrittää tehdä sen hyvin. Aktiivisuuteen liittyy agressiivinen sijoituspolitiikka, joka pyrkii kaikin tavoin pysymään ajan hermoilla, käyttämään uusimpia teknologioita ja todella sanan mukaisesti repimään voittoa ulos tilanteessa, mikä näyttää toivottomalta. On positiivista tietää, että tuoton eteen todella tedään jotain - vaikka salassa ja ehkä liikaa riskejä ottaen. Mutta aina voi luottaa siihen, että todennäköisesti rahastolla on jokin suunnitelma takataskussaan, eikä rahasto vain kellu pörssin aallokossa myötävirtaan.

Hedgerahaston suosio.

Hedgerahastot eivät ole kovin suosittuja sijoitusinstrumentteja maailmalla. Alle 2% maailman finanssikaupasta käydään näillä rahastoilla. Tämä on osittain ymmärettävää, koska rahastoon sijoittaminen on rajoitettua ja lisäksi kallista. Mutta huhujen mukaan hyvin hoidettu hedgerahaston on tuottava sijoituskohde.

Suosion rasitteena ovat tietenkin jo mainitut seikat: mahdollisuus rahaston romahtamiseen, rahaston menetelmien pimentäminen ja korkeat kulut ja hinnat.

Mitä voidaan oppia Hedgerahastojen taktiikoista.

Hedgerahastot käyttävät kaikkia tunnettuja ei-niin-fundamentaalisia menetelmiä, joiden miettiminen ja toteuttaminen vie kustannuksia ja resursseja. Warren Buffet löi vetoa Ted Seidesin kanssa että indeksirahaston tuotto voittaa Hedgerahaston tuoton. Kisa alkoi talouden synkimpänä hetkenä 2008, jolloin tietenkin hedgerahasto voitti indeksirahaston. Mutta seuraavina vuosina indeksin korjausliike ja talouden voima olivat niin vahvoja, että S&P 500:n indeksirahasto voitti jokaisena vuotena. 2017 Seides tunnusti hävineensä.

Mitä tästä kisasta opimme? Jos strategian olennainen osa on koko ajan suojata rahastoa tappioilta, se tuskin kykenee voittamaan aallon harjalla porskuttavaa indeksirahastoa. Voi olla, että jos talaouden pyörät eivät olisi toimineen yhtä tehokkaasti noina 11 vuotena finanssikriisin jälkeen, niin Hegderahasto olisi saattanut voittaa.

Tämän kisan yksi tärkeimmistä opetuksista oli, että Hegderahasto on kallis rahasto verratuna kaarnan palaan, joka kelluu aallossa - indeksirahastoon. On melko varmaa, että hyvässä taloudellisessa tilanteessa kalliit sijoitusmenetelmät häviävät halvoille.

Mutta kisa osoitti, että Hedgerahasto kuitenkin tuottaa voittoa. Eli Hedgerahaston metelmät ovat oikein hyödynnettyinä ihan hyviä. Niillä ei vain saa samaa tulosta hyvässä taloudellisessa tilanteessa kuin vain olemalla tekemättä mitään. Kisan ensimmäisenä vuotena menetelmät kuitenkin olivat varsin toimivat. Hegderahaston menetelmien käyttäminen voi ajoittain olla siis viisasta. Johdannaiset, arbitraasistrategiat, anomaalien etsinnät, raaka-ainepörssien hyödyntäminen ja muut sijoittamisen jokapäiväiset mahdollisuudet eivät ole huonoja tapoja etsiä voittoa.

Silti tärkein opetus jonka kisa antoi oli - yksinkertaisin strategia: hajauta älä keskitä ja mene aallon mukana ja tee mahdollisemman vähän mitään - voi olla pitkä aikaissijoittamisessa paras tapa toimia - siitä huolimatta, että tietyt piirit haluavat niin kovasti uskoa keskittämisen filosofiaan. Kaiken tietäminen ja analysointi yksittäisestä tuotteesta verrattuna tärkeimpien asioiden ymmärtäminen monesta kohteesta - jälkimmäinen voi olla kustannustehokkaampaa. Kokeilu ja testaaminen vastaan usko tulevaisuuden arvaamiseen - kokeilu voi olla onnekkaampaa.

Ehkä pitkällä aikavälillä laajasti hajautettu salkku vain on niin paljon turvallisempi ratkaisu kuin aktiivinen koko ajan tempoileva rakennelma - ja samalla tuottavampi. Peter Lynch aikoinaan osoitti, että tuotot tulevat pienistä lähteistä laajassa salkussa - tärkeätä ei ole saavuttaa yksittäisen yhtiön kohdalla suurta voittoa, vaan löytää iso joukko yhtiöitä, joilla on mahdollisuus potentiaaliin ja myös suuriin voittoihin. Todennäköisesti tällaisesta joukosta myös löytyy ponteaalia enemmän kuin muutaman yhtiön salkusta, jossa potentiaalin todellisen löytyminen tulevaisuudssa on niin paljon pienempi. On pelkkää teoreettista harhaa uskoa saavuttavansa pienillä poiminnoilla enemmän kuin suurilla poiminnoilla - ja hedgefund edustaa juuri ihmisen pyrkimystä yrittää keksiä monimutkaisia menetelmiä, joilla kykenee parempaan tulokseen - kun voisi vain mennä yksinkertaisimman menetelmän mukana.

Kommentit

Comments powered by Disqus