Hyppää sisältöön

Indeksilainan ongelmat

Strukturoiduissa papereissa, jotka rakentuvat joukkovelkakirjan ja option päälle, on tiettyjä piirteitä, joita niihin sijoittajan pitää hahmottaa etukäteen. Nämä paperit, vaikka niiden väitetään olevan pääomaturvattuja, eivät suinkaan ole riskittömiä. Nämä alla olevat asiat eivät poista sitä, että indeksilaina voi olla hyvin tehokas sijoitusmuoto, jos sitä osaa käyttää hyväkseen.

Keskiarvolaskenta

On enemmän sääntö kuin poikkeus, että indeksilainat ns. keskiarvoistetaan tietyllä aikavälillä. Tuotto lasketaa keskiarvoistettujen hintatietojen mukaan, jollakin aikavälillä. Lainan liikkeelle laskija pystyy pelamaan omaksihyväkseen keskiarvoistamisen kautta. Koska keskiarvoistaminen laskee option hintaa, niin saatu voitto voidaan vetää välistä ja sijoittaja hävitä.

Periaatteessa keskiarvostaminen on indeksilainan hyviä asioita, mutta sitä voidaan käyttää myös tehokkaasti väärin.

JVK:n ongelmat

Indeksilaina rakentuu JVK:n päälle, joten se siis siltää suoraan riskin siitä, että JVK:n julkaissut yhtiö menee konkurssiin, ja muuttuu maksukyvyttömäksi. Aina otettaessa indeksilainan on hyvä tarkistaa, minkälaisen joukkovelkakirjan päälle laina on rakennettu. JVK papereille on tyypillistä, että mitä parempi niissä on korko, sitä enemmän niissä on riskiä. Hieman sama kuin usein osakkeiden kanssa. Mitä korkeampi paperin osinkomäärä on, sitä enemmän paperissa on riskiä.

Option ongelmat

Option termiinikäyrä ennustelee kohde-etuuden tulevaisuutta. Option hinta kuvaa siis odottettua tulevaisuutta. Tämä asia vaikuttaa Indeksilainaan usein negatiivisesti kääntäen. Nousevilla markkinoilla osto-optiot ovat kalliimpia ja laskevilla markkinoilla osto-optiot ovat halvempia. Näin olen laskevilla markkinoilla indeksilainan rakentajalla voi olla halu edullisimmilla osto-optiomarkkinoilla vetää enemmän sivusta rahaa. Tämä tapahtuu pienentämällä tuottokerrointa - eli lupaamalla houkuttavan tuntuisen 100% tuottokertoimen, sijoittaja ei välttämättä tajua, että taloustilanteessa voisi korkeampi tuottokerroin olla todellisempi. 100% on lopulta aika pieni tuottokerroin.

Indeksilaina onkin halvin nimenomaan silloin kun tuottoa on mahdollisesti vähemmän, nimenomaan option luonteen takia.

Rakas Korko

Korko vaikuttaa lähinnä optioiden hinnoitteluun. Optioteorian mukaan korkea korko nostaa tulevaisuudessa mahdollisen osakeindeksin arvoa. Näin ollen optioiden hinnatkin ovat etukäteen korkea. Toisaalta jos korko lähtöhetkellä on korkea, niin diskontauksessa nykyarvo on matalampi, jolloin optio on myös halvempi. Eli lähtöhetken korolla ja tulevaisuuden korolla on merkitystä.

Tässä kohtaa on hyvä tajuta, että valuttakurssien välillä korkoerolla voi pelata. Jos indeksilainan rakentaa sellaiselle valuutalle, johon liittyy pienempi korko, saadaan optioiden hinnat alemmiksi. Toisaalta JVK osa voi olla korkeamman koron alueella, jolloin myös rahaa on saatavissa enemmän option ostoon. Näin ollen voidaan tehdokkaasti hyödyntään korkoeroa.

Ongelma on, että sijoittaja ei tiedä mitään optioiden loppuarvon laskennasta, diskonttauksesta tai korkoeron suomista mahdollisuuksista, eikä osaa valita oikeaa lainaa tai jopa lainan julkaisijat vetävät välistä taas, eivätkä annakaan sijoittajalle kaikkea sitä tuottoa, mikä voisi olla mahdollista.

Kysymys osingoista

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan korko osinko laskee osakkeen hintaa. Näin ollen osakkeiden termiinihinnat laskevat. Osingot eivät siis vaikuta positiivisesti indeksilainoihin kuten ne tekevät jos omistaa puhtaita osakkeita. Indeksilainan ottaja ei saa minkäänlaista hyötyä osingoista. Tämä liittyy suoraan tosiseikkaan, että osto-option haltija ei pääse kiinni osingojen positiivisiin vaikutuksiin.

Sijoittajan, joka ei ymmärrä optioiden luonnetta, voi olla hyvinkin vaikeata hahmottaa indeksilainan perusluonteita.

Kommentit

Comments powered by Disqus