Hyppää sisältöön

Jakamaton voitto

Jakamaton voitto eli retained earnings on oleellinen osa osinkotapahtumaa kirjapidossa. Mutta osinko on itseasiassa melko kiinnostava tutkittava asia kirjanpidossa. Itse pidän osinkoa juuri merkittävänä mittapuuna, kun arvioidaan yrityksen tilaa. Tosin itse en juuri ole välittänyt yrityksen osingon maksun ja taloudellisen tilan välisistä ongelmista etsiessäni korkeampaa osinkotuottoa. Tämä johtuu faktasta, että tulevaisuutta ei todellakaan voi tietää etukäteen, mutta siltikin tässä kirjoitelmassa syvennytään osingon ja yrityksen tilan väliseen suhteeseen.

Kyseinen arvo lasketaan seuraavalla tavalla:

\begin{equation*} RE = RElähtöarvo + Nettotuotto - Osingot \end{equation*}

Osinko kirjanpidossa.

Maailman mittakaavassa tavallisen pörssiyhtiön osinkotuottoa ei merkitä tuottoon eli income statementiin, koska osinko ei ole kustannusta. Maailmalla on kuitenkin yhtiöitä, joiden income statementiin kirjataan osinko kustannuksena. Tällaisissa yrityksissä osake sisältää sekä normaalin pääoma että velkainstrumentin. Esimerkkinä vaikka Kanadalaiset Split share yhtiöt, joilla on ns. Preferred Stock.Kun on kysymyksessä normaali yhtiö, joka ei ole rahoitustoimija esimerkiksi pankki, niin

- Kun rahaosinko irtoaa, niin osinko siirtyy current liabilities lohkon alle kasvattaen lyhyt aikaista lainaa. Tällöin pääomalohkossa oleva jakamaton voitto eli retained earning vähenee.

- Kun osinko maksetaan, niin sekä current liabilities että current asset vähenee.

- Rahaosinko merkitään näkyviin myös kassavirtaan maksettuina osingoina.


Eli jakamaton voitto sisältää tiedon niistä varoista, jotka voitaisiin maksaa edelleen osinkoina tulevaisuudessa. Periaatteessa sama struktuuri toimii myös pankeilla, mutta on huonioitavaa, että pankilla ei ole sellaista käsitettä kuin current liabilities tai current asset. Kuitenkin pankillakin osinko kohdentuu retained earnings osion kautta ja se myös näkyy kassavirran puolella.

Se pystyykö yhtiön suoriutumaan osinkoistaan mitataan yleensä EPS tunnusluvun kautta, mutta verrataanpa osingon mittaamista REIT-yritykseen pohjois-Amerikassa. REITin maksama distributio perustuu kassa virtaan. REIT on monella tapaa erillainen yhtiö kuin niin sanotut normaalit yhtiöt. Sen verotus yhdysvalloissa on erillainen; pohjois-Amerikassa REITeillä on velvoite maksaa tietty osa tuotostaan ulos osingoina. Kun tarkastellaan REITin kykyä maksaa osingoa ei kannatakaan käyttää dividend payout rationin laskemiseen EPS:ää vaan AFFOa tai FFO:ta. Eli

\begin{equation*} DividendPayoutRation = \frac{Dividends}{AFFO} \end{equation*}

Normaalin yhtiön dividend payout ration lasketaan EPS kautta.

\begin{equation*} DividendPayoutRation = \frac{Dividends}{EPS} \end{equation*}

Mitä jakamaton voitto siis kertoo?

retained earnings ainakin kertoo miten yhtiö voi maksaa osingoa. Jos jakamaton voitto on koko ajan kasvavalla arvolla, niin on melko varmaa, että yhtiöllä ei ole ongelmia tulevaisuudessa maksaa osingoa. Jos tämä arvo on negatiivisella, nin se yleensä tarkoittaa, että rahaa tarvitaan jatkuvasti käyttöön, eikä se keräänny. Mikäli retained earnings on miinuksella kasvavasti, niin ehkä on syytä suhtautua yhtiöön melko epäilevästi.

Eli kaiken kaikkiaan jakamaton voitto on hyvin tärkeä pieni tunnusluku yhdessä dividen payout rationin kanssa, jos haluaa seurata yhtiön osingon maksu kykyä.

Kommentit

Comments powered by Disqus