Hyppää sisältöön

Likviditeetti

Osakemarkkinoilla likviditeetti tarkoittaa sitä, miten yksinkertaista on muuttaa instrumentti rahaksi. Markkinat ovat sitä likviidimmät, mitä nopeammin tuotteen saa rahaksi. Laajan hintahaarukan tai spredin osake on yleensä epälikviidi ja kapean spredin osake hyvin likviidi. Heikon likviidin osakkeiden hinnoilla on myös taipumus nousta voimakkaammin.

Kun miettiin sijoittamista, on hyvä pohtia kysymystä, kuinka nopeasti haluaa saada rahansa ulos. Jos mitään tarvetta ei rahan ulosotolle ole ja ulosotto saa kestää pitkiäkin aikoja - on selkeästi ihminen, jolle voi sopia kiinteitömarkkinat tai pitkäaikaissijoitus rahastoihin. Luonnollisesti näistä kahdesta vaihtoehdosta likviidisempi on rahasto.

Jos taas haluaa olla jatkuva mahdollisuus ottaa rahansa heti pois markkinoilta, niin pörssiosakkeet voivat olla juuri sopiva kohde. Tietenkin vielä nopeampi ja turvallisempi muoto on pankkitili, mutta en katso sitä sijoitukseksi.

Rahastojen likviditeetti.

ETF-rahastot ovat tunnetusti melko likviidejä. Tämä mahdollistaa rahaston rakenne, jota olen vähän kuvannut täällä . Rahastoyhtiöiden itse myymät rahastot, eli ei pörssin kautta myytävät, ovat vähemmän likviidejä. Toisin kuin ETF:t nämä rahastot usein ovat aktiivisesti hoidettuja niiden arvon määrittää markkinoille rahastoyhtiö itse. Näin myös tapahtuu rahastoyhtiöiden ylläpitämien indeksirahastojen kohdalla.

ETF on likviidi tuote, koska ETF:n markkinahinnalle on olemassa jatkuva markkinatakaaja, joten sitä voi myydä nopeasti pörssissä. Rahastoyhtiö joutuu käsittelemään omia osuuksiaa hitaamman prosessin kautta - eli myynnin tapauksessa hakemaan rahaa oikeasti rahaston varoista suoraan. Yleensä rahastolla on kassa, josta raha haetaan, mutta toisinaan rahasto voi joutua myymään omistuksiaan, jotta voi antaa asiakkaalle lunastuksen yhteydessä rahansa takaisin. Tästä tajuaakin nopeasti, että sitä suuremman varannon on sijoitanut rahastoon, sitä vähemmän se on likviidi.

Osingot ovat yksi tapa varmistaan rahaston likviditeettiä. Toki osinkoja käytetään uudelleen sijoittamiseenkin, mutta osa niistä kulkeutuu likviditeetin ylläpitoon. Tämän ei kuitenkaan voi katsoa olevan mikään ongelma sijoittajan kannalta katsoen. Merkintä ja lunastus ovat rahastoyhtiön liiketoimintaa, joten näiden operaatioiden kitkaton toiminta on aina sijoittajan etu.

Rahastoyhtiöiden osuuksien rahaksi muuttamisen ongelma on lähinnä siinä, että lunastuksen aika voi venyä useisiin päiviin - jolloin on harvemmin mielekästä spekuloida hinnan muutoksilla vaan keskittyä pitkä aikaiseen sijoittamiseen. Toki olen itsekin spekuloinut lyhytaikaisesti rahastoyhtiöiden rahastoilla, joten se on mahdollista, mikäli osaa seurata markkinoiden kehittymistä.

Milloin rahaston likviditeetti on vaarassa? Voisi kuvitella, että rahaston likviditeetti on kovilla juuri silloin kun markkinoilla tapahtuu jokin yllättävä volaliteetin muutos - ja kaikki haluavat muuttaa sijoituksensa jostain syystä rahaksi. Hieman samallainen ongelma kuin pankkien kanssa - kun kaikki haluavat ottaa rahansa pois pankista. Pankin ja rahaston ero on se, että rahasto tosiaan pystyy jakamaan kaikki varansa pois myymällä sijoituksensa - pankki taas ei välttämättä pysty muuttamaan kaikkia antamiaan velkoja rahaksi saman tien. Pankin voi siis kuvitella olevan vähemmän likviidi kuin rahaston. Näin ollen pelko siitä, että ei saisi varojaan pois Markkinahintaan on kuvitelmaa - mutta totta on, että välttämättä kaikkia rahojaan ei saa pois - Kun taas sijoitusvakuudet palauttavat pankin tapauksessa suurimmalle osalle tavallisia ihmisiä - ainakin Suomessa tällä hetkellä - heidän varansa konkurssissa takaisin. Eli rahasto on likviidimpi kuin pankki, mutta samalla riskialtiimpi. Tätä teoriaa ei kuitenkaa pidä yrittää testata kummassakaan tapauksessa käytännössä.

Joillakin rahastoyhtiöillä on tapana laittaa päivämääriä, milloin lunastus yhtiöstä voi tapahtua. Tässä kohtaa kannattaa pohtia yhtiön likviditeettiä oikeasti. On selvää, että lunastus rahastosta ei ole nopea operaatio. Mutta jos lunastus kestää kauemmin kuin viikon, niin on myös selvää, että rahaston likviditeetti ei ole korkea. Itse välttäisin heikko likviidejä rahastoja, varsinkin jos kyse on normaalista osakerahastosta. Tällainen osakeisiin sijoittava rahasto ei välttämättä ole huono, mutta rahasto on joko melko pieni, ei kovinkaan suosittu tai sitten sillä ei välttämättä ole jokin asia ihan paikallaan rakenteessaan.

Osakkeiden likviiditeetti.

Julkisten yhtiöiden osakkeita kutsutaan hyvin likviideiksi instrumenteiksi, koska ne voi muuttaa kohtalaisen nopeasti rahaksi pörssissä. Näiden likviditeetti perustuu nimenomaan pörssin toimintaan. Yksityisten yhtiöiden osakkeet ovat aina vähemmän likvidejä, koska niiden myynti/osto voi olla vaikeaa - ja lisäksi kaupanteko usein on kallista.

Itse suosin pörssiosakkeita. Nämä ovat aina likviidejä, jos pörssi toimii. Niiden likviditeetti voi kadota vain jos yhtiö on menossa konkurssiin tai pörssi on menossa konkurssiin. En pitäisi välittäjän konkurssia vältämättä likviditeetti uhkana, mutta tavallaan sekin voi olla ongelma, jos osaketta voi ostaa vain yhden välittäjän kautta eikä osaketta pysty siirtämään toiselle välittäjälle.

Pörssissä osakkeiden likviditeetti taso vaihtelee lähinnä oman myyntivalmiuden rajoissa. Kokemukseni mukaan hyvinkin matalala voluumilla käytävän yhtiön osaketta saa myytyä ja ostettua mikäli on valmis hyväksymään oikean hintatason. Matalan voluumin osakkeilla hintahaarukka eli spread voi olla suuri ja myyminen onnistuu parhaiten spredin pohjalta ja ostaminen spredin huipulta. Mutta jokainen voi mitata oman likviditeettivalmiutensa pörssissä.

Siinä mielessä matala voluumiset osakkeet ovat mielenkiintoinen sijoituskohde, että niiden hinnat saattavat nousta suhteellisesti helpommin. Mutta niiden hinta saattaa myös laskea yllättävän nopeasti.

Korkean voluumin osakkeilla voi taas keinotella päivän sisällä enemmän. Ihmisten mielialat heijastuvat kurssin liikkeisiin ja lyhyen ajan sisällä voi avatua suuriakin mahdollisuuksia tehdä voittoa tai hävitä paljon.

Pitkällä aikavälillä voluumilla ei ole suurta merkitystä. Tietenkin suurien sijoitusten tekeminen matalalan voluumin osakkeeseen voi olla likviditeettiriski. Eli voi olla, että suurta määrää osakkeita ei pysty kerralla myymään. Eli osakkeiden ostomäärä ja niiden ostohinta vaikuttavat matala voluumisen osakkeen likviditeettiin. Eli sitä suurempi osakemäärä ja hinta - sitä hankalampaa voi olla matala volumista myydä. Suuren määrän matala volumisen osakkeen myyminen nimittäin laskee hintaa kovin helpolla. Tällöin paras taktiika on myydä osake erissä, mikä haluaa saada rahansa takaisin. Tästä syystä suursijoittajat eivät mielellään osta matala voluumiisia osakkeita.

Joukkovelkakirjojen likviditeetti.

Joukkovelkaikirjojen jälkimarkkinat ovat kaikkein vaikein pörssin markkina-alue. Toki joukkovelkakirjankin varmasti saa myytyä, jos tarjoaa sitä tarpeeksi alhaisella hinnalla, joten sekin on itse asiassa aivan likviidi paperi. Joukkovelkakirjojen ostaminen jälkimarkkinoilta voi olla kuitenkin kallista puuhaa koska paperit ovat helpolla ylihinnoiteltuja. Tämän takia voluumit ovat näiden instrumenttien kohdalla melko matalat.

Oman näkemykseni mukaan joukkovelkakirjat ovat parhaita, kun on liikkelaskussa ostanut niitä ja lunastaa lopuksi rahat vuosien päästä takaisin. Tietenkin on olemassa jonkun verran ikuisia velkakirjoja, jotka jakavat tasaista korkotuloa, mutta lunastuksen saa todella pitkän ajan päästä tai sitten paperi on vain myytävä pois.

Eli joukkovelkakirja on likviidi siinä mielessä, että rahat saa erääntymispäivänä takaisin - ja jos haluaa myydä aikaisemmin, niin voi aina yrittää saada ylihintaa kuten muutkin joukkovelkakirjan myyjät - tai myydä halvemmalla, jolloin menee kaupaksi. Eli joukkovelkakirjan pystyy muuttamaan rahaksi, mutta tappiota voi tulla.

Yhteenveto.

Lopuksi voisi todeta, että lähes kaikki pörssin tuotteet ovat likviidejä, Voi olla että johdannaisten myyminen pois itseltä voi olla vaikeaa, mutta perusinstrumenteista saa jossain määrin aina rahaa myytäessä. Likvidisyys ei välttämättä tarkoita sitä, että kohteen voi myydä pois niin että jää voitolle tai saa kaiken sijoittamansa takaisin. Likvidisyys tarkoittaa vain sitä, että saa jotain takaisin halutessaan myydä. Eli likvidisyyden käsite ei tarkoita voittoisuutta vaan mahdollisuutta muuttaa tuote rahaksi kohtalaisen helpolla.

Kommentit

Comments powered by Disqus