Hyppää sisältöön

Kassavirrasta

Osakeyhtiön kassavirta kertoo kaikenlaista tietoa, miten raha liikkuu yhtiön toimintojen perusteella. Mikäli yhtiön tulos sinänsä näyttää hyvältä, niin kassavirta voi kertoa, voiko tilanne olla muuttumassa lähitulevaisuudessa. Voihan olla, että kassavarantoja käytetään sellaisella voimalla, että yhtiölle syntyy toimintojensa rahoitusongelmia. Toisaalta kassavarojen taitava käyttäminen voi kertoa toiminnan parantumisesta.

On mielenkiintoista, miten vähän kassavirran ymmärtämiseen on keskitetty suomalaisten osakesijoitukseen keskittyneiden nettikirjoitusten parissa. Löytyy kyllä ympäripyöreitä kyhäelmiä, jotka kertovat neuvoja, miten yritys laskee kassavirtaansa - ja vielä vähemmän löytyy artikkeleita, jotka näkisivät käsitteitä myös ulkomaalaisten laskelmien näkökulmasta.

Tutustutaanpa kassavirta laskelmaan nyt sitten hieman paremmin.

Liiketoiminnan kassavirta eli Operation Activities.

Operation activities termi kuvaa niitä tuloja ja menoja, jotka syntyvät myyntisaamisista ja kassatuloista - siinä on mukana niin vuorat, palkat, korkomenot ja kaikenlaiset kulut, joita yritys kohtaa toimintansa aikana - sekä tietenkin kassasta tulevat voitot. Jos tämä luku on koko ajan negatiivisella, niin yrityksellä on ongelmia. Sijoitusmaailmassa tämän luvun negatiivisuus tulosjulkistuksen yhteydessä voi olla syynä kurssin laskuun - mutta vain voi olla syynä. Yhden kvartaalin negatiivinen arvo ei muuttuvassa maailmassa vielä paljon merkitse.

Kassavirta rahoitustoiminnasta eli Cash Flow from Financing Activities

Rahoitustoiminnan kassavirtaan kuuluu mm. osingon maksu, osakkeiden takaisin osto joukkovelkakirjoista tulevat lainarahat, pois maksetut lainat.

Mikäli tämä kassavirta on positiivinen, niin yritys on ottanut esimerkiksi lainaa tai maksellut osingoa avokätisesti. Negatiivinen arvo kertoo, että lainaa on maksettu pois. Korkea negatiivinen arvo voi olla merkittävä positiivinen merkki yhdessä hyvän tuloksen ja vahvaan taseen kanssa.

Kassavirta investoinneista eli Cash Flow from Investing.

Investoinnit nostavat yrityksen pääomaa ja lisäävät mahdollisesti yrityksen kasvua. ja negatiivinen tarkoittaa investointeja. Positiivinen arvo tarkoittaa usein investointikohteiden myymistä. Onko positiivinen arvo hyvä asia riippuu toimialasta ja yhtiön luonteesta. Mikäli kyseessä on sijoitusyritys, niin positiivinen arvo voi olla hyvä asia - mutta jos on kysymys esimerkiksi kaivoksesta, niin positiivinen arvo voi olla epäilyttävä.

Pääomamenot eli Capital expenditures

Pääomakuluja yritykselle syntyy usein fyysisiin asiohin liittyvistä kuluista - ja liittyvät merkittävästi käsitteeseen nimeltä investointi. Näitä voivat olla esimerkiksi omistettujen kiinteistöjen lainojen takaisinmaksu; teknologioiden päivitykset ja niihin liittyvät maksut. Pääomamenot voivat nostaa yrityksen omaisuutta, sillä ne liittyvät usein investointeihin. Eli niihin voi liittyä arvokkaidenkin asioiden ostamista yritykselle, josta myöhemmin on toiminnan kannalta merkittävää etua.

Kun tarkastellaan pääomamenoja, on hyvä samaan aikaan tarkastella, miten paljon osingoa yritys on maksanut. Tavallaan osingon maksu vie varoja pois investoinneista. Yrityksellä on hyvä olla tietty tasapaino osingon maksun ja pääomamenojen kanssa. Ja tietenkin osa yrityksistä ei maksa lainkaan osingoa, vaan keskittyy vain investointien tekemiseen.

Oma näkemykseni on, että mikäli yritys ei kykene maksamaan osingoa samaan aikaan, kun se tekee investointeja, yrityksen toiminta ei ole vielä vakaalla pohjalla. Tällainen yritys on riskialtis. Toki on monia muitakin mielipiteitä, eräiden mielipiteiden mukaan yrityksen ei koskaan pitäisi maksaa osingoa - mutta oma näkemykseni on, että mikäli sijoittaja ottaa riskin ja ostaa yrityksen osaketta - niin sijoittajan pitää saada riskilleen rahallista tuottoa, eli osingoa. Pelkkä osakkeen tulevaisuuden teoreettinen arvon kehitys ei riitä.

Kassavirtalaskelmasta.

Kassavirta-laskelma on rakenteeltaan yksinkertaisempi tase tai tuloslaskelma, mutta kassavirran trendin seuraaminen kertoo yhtiöstä paljon infromaatiota, joka selittää yrityksen toimintaa. Kassavirran osien merkitykse vaihteelevat toimialan mukaan, kuten myös taseen tai tuloslaskelman osioiden merkitykset - Näin ollen on hyvä ymmärtää kirjanpidollisia eroja eri toimialoilla. Aina on hyvä muistaa, että yritysten toimintaympäristöissä voi tapahtua rajujakin muutoksia eli hetkellinen tieto tai lyhyt aikainen historiallinen ote, ei vielä välttämättä kerro, mitä tulevaisuudessa on edessä.

Nämä mainitsemani kohdat olivat kassavirtalaskelman pääkohtia. Toki esimerkiksi finanssikassavirran alta löytyvä osingonmaksun lauseke on tärkeä yhtiön tilaa seurattaessa. Mutta pitkälle pääsee jo pelkästään pääkohtien seuraamisella. Jos pyrkii sijoittamaan indeksimäisesti eli useihin yhtiöihin, niin voi olla että turhan tarkka yhtiön tilan seuraaminen ei johda parempaan tulokseen, vaan kuluttaa turhaan aikaa. Mutta jokainen tavallaan. Kassavirtaan voi myös syventyä syvällisemmin - kannattaa käyttää silloin kirjapidon kirjallisuutta apuna.

Kommentit

Comments powered by Disqus