Hyppää sisältöön

Lähdevero Australiassa

Tutkin tällä viikolla ensimmäistä kertaa hieman tarkemmin Australian lähdeverojärjestelmää. Olin hieman jo aikaisemmin aavistellut, että Australia on todennäköisesti maa, jossa herkästi yliverotetaan ulkomaalaisia. Mutta aavistukseni olivat periaatteessa väärin.

Australiassa toteutetaan niin sanottua Franked verotusta, joka tarkoittaa sitä, että jos yritys on 'Fully Franked', niin osinko verotetaan kokonaissummasta etukäteen yrityksen puolella. Tämän jälkeen jäävä osa on täysin verovapaata Australialaisille sijoittajille. Eli lähdeveroa ei peritä, päin vastoin sijoittajille periaatteessa maksetaan takaisin yliverotettua osaa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Australian verottaja

Fully Franked osinko verotetaan yhtiön tuloksesta. Eli jos yhtiötä verotetaan 30% verolla, niin osinkovero on 30%. Australian kansalainen saa automaattisesti tästä määrästä takaisin oman veroprosentinsa osoittaman määrän rahaa. Eli sen sijaan, että veronmaksajaa verotetaan, niin hänelle annetaan valtion puolelta korvausta, jos veroprosentti on pienempi kuin yhtiön veroprosentti.

Eli järjestelmä on hieman kiero näin ulkomaalaisen sijoittajan kannalta. Osingoa voi joutua hakemaan takaisin, mikäli Australian verottaja ei ole tietoinen sijoittajan mahdollisista verosopimuksista.

Saan ensimmäisen osingon Australiasta lähiaikoina ja odotan mielenkiinnolla mitä tapahtuu. Olen tarkitanut, että osinkosumma on täsmälleen sama kuin minulle tullaan maksamaan, yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi olen kiinnittänyt huomiota, että tulevassa osinkossa ei ole mainintaa lähdeveron maksamisesta.

Australiassa on käytössä lisäksi käsite nimeltä franking credits, joka tarkoittaa summaa, jonka yritys maksaa takaisin sijoittajille, joiden veroprosenti on alle 30%. Näin ollen Suomalaisen sijoittajan pitäisi periaatteessa saada takaisin 15% verotetusta summasta. Takaisin maksu tapahtuu 45 päivän kuluttua osingonmaksusta.

Mielenkiintoista.

Tuleeko näin oikeasti tapahtumaan nähdään tulevaisuudessa, jonka varmasti tulen raportoimaan tällä sivustolla.

Yliverotuksen takaisin haku Australiasta

Australian verovirannomainen on tehnyt hyvin selkeän sivuston juuri meille, joilla on ongelmia osinkoverotuksen kanssa.

https://www.ato.gov.au/business/payg-withholding/in-detail/investment-income-and-royalties-paid-to-foreign-residents/

Sivun kautta löytää tämän linkin.

https://www.ato.gov.au/business/international-tax-for-business/in-detail/australian-income-of-foreign-residents/refund-of-over-withheld-withholding--how-to-apply/

josta edelleen löytää tämän lomakkeen.

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CAS/downloads/45331_Refund_js33528.pdf

Mutta voiko tätä kautta hakea takaisin 'Fully Franked' osaa osingosta, mikäli tieto kansalaisuudesta ei ole verottajan tiedossa, se on hyvä kysymys, jota voi vielä joskus joutua selvittämään. Toivon kuitenkin että näin ei kävisi, sillä Australian verovirannomainen käyttää sekkejä rahanpalautukseen. Sekkien lunastaminen Suomessa voi olla hyvin kannattamatonta toimintaa.

Kommentit

Comments powered by Disqus