Hyppää sisältöön

Optio ja Volaliteetti

Optiolla ja volaliteetilla on kiinteä suhde. Option on paperi, jonka kanssa lyödään vetoa tulevaisuudesta ja volaliteetin avulla voidaan tietyissä rajoissa ennustaa kohde-etuuden tai osakkeen hinnan vaihteluita. Mitä pienempi hinnan vaihtelu, sitä edullisempi option on liikkeelle laskijalle ja sitä halvempi. Jos hinnan keskihajonta eli vaihtelu on suurempaa, niin option on välittömästi kalliimpi.

Volaliteetti on kohde-etuuden hinnan vaihtelun keskihajontaa. Volaliteetista on tärkeä ymmärtää, että se ei kerro mihin suuntaan hinnat ovat liikkuneet, vain ainoastaan millainen keskihajonta niillä on ollut. Volaliteetin perusteella ei siis voi arvella hinnan kehityssuuntaa.

Historiallinen Volaliteetti

Historiallinen volaliteetti (HV) perustuu historialliseen kurssikehitykseen. Se kertoo, miten asiat ovat olleet tähän mennessä. Tietenkin menneistä liikkeistä voi vetää johtopäätöksiä ja arvella niiden perusteella, miten option kurssi mahdollisesti kulkee eräpäivään päin.

Implisiittinen volaliteetti

Implisiittinen volaliteetti (IV). Hieno sana. Mitä tämä tarkoittaa? Implisiittien volaliteetti on arvelua siitä, miten paljon vaikka osakkeen hinta vaihtelee aina option erääntymispäivään asti mentäessä. Implisiittinen volaliteetti on laskennallinen suure. Se ei perustu historialliseen arvoon, vaan option hinnanmäärityskaavaan. Tällainen on mm. Black & Scholesin kaava.

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model

Kaavan syntyminen oli merkittävä askel optiokaupalle. Kaavan avulla saattoi optiolle laskea tarkan hinnan.

Miksi Volaliteetin ymmärtäminen on tärkeää?

Volaliteetti kertoo kertoo todennäköisyyksistä. Paperin volaliteetin voimakkuus antaa kuvan, mitkä voisivat olla kurssin mahdolliset rajat lähitulevaisuudessa. IV:n tarkoitus on ennustaa, millä hinnalla kannattaa lyödä vetoa paperin tulevasta arvosta. Se itse asiassa on melko hyvä ennuste asian tiimoilta - eli kertoo mille alueelle hinnat tietyllä todennäköisyydellä osuvat. Todennäköisyyden laskentaan käytetään normalijakautumaa, joka todistetusti toimii hyvin osakkeiden päiväkohtaisten kurssien vaihteluvälin ennustamisessa. Vaikka periaatteessa sattumalla on vähän tekemistä ihmisten päätösten kanssa, niin kuitenkin suuressa joukossa päätökset käyttäytyvät sattumanvaraisina tapahtumina lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä sattumalla on hyvin vähän tekemistä trendin liikkumisen kanssa. Mutta trendin sisällä tapahtuva huojunta on ennustettavissa oleva suure.

/galleries/optiovol/volaliteetti.png

Yllä oleva kuva esittää INGA GROUPin tilannetta 27.7.2018. Paperin IV on 1,1%. Tämä perusteella voi piirtää käyrän, joka täyttää alueen, jolle kurssin muutokset voivat tulevaisuudessa osua. Volaliteetti toisin sanoen rajaa jo tiedetyn tiedon perusteella pois epätodennäköisiä kurssimahdollisuuksia. Mutta tietenkin aina on mahdollisuus yllättävälle tekijälle, joka toimii aivan toisin kuin odotettu. Yllättävä tekijä on vain varsin epätodennäköistä. IV ja HV välillä on selkeä historiallinen korrelaatio, joten IV ei suinkaan ole suoraan päästä vedetty luku.

Käyrässä on arvo, jonka sijoittaja on veikannut olevan kyseisen yrityksen kurssi joulukuussa. Arvo on lähellä IV käyrän ylärajaa ja varsin todennäköinen arvo joulukuun arvoksi. Tosin yhtä todennäköinen on 12. Option hinnan määrityksessä näillä arvoilla on merkityksensä. Jos arvaa IV alueen ulkopuolelle, voi ostaa optiot hyvinkin huokealla, sillä 'vedonlyöntitilastot' pitävät tällaisia arvoja melkoisen epätodennäköisinä.

Option volaliteetin avulla voi myös rakentaa omaa sijoittamistaan. Ja luonnollisesti lyhyen tähtäimen sijoittaja voi hyödyntää näitä todennäköisyyksiä ottaen myynti-option kanssa itselleen suojaa romahduksia varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pitkä aikaisessa sijoittamisessa osakkeen osto suoraan tulee halvemmaksi kuin optioiden käyttäminen edes saadakseen vipuvartta itselleen. Lisäksi osakkeilla on osingonsa, joita esimerkiksi osto-optioilla ei ole.

Mutta kyllä. Optioillakin voi harrastaa sijoittamista. On vain ensin ymmärettävä mitä tekee.

Kommentit

Comments powered by Disqus