Hyppää sisältöön

Osinkosijoitaja Ja MOMENTUM

Momentum on ilmiö, jota voi monella tavalla käyttää sijoittamisessa hyväkseen. Lyhyesti kuvaten se on ilmiö, jossa osakekurssi jatkaa matkaansa omaksumaansa suuntaan - eli esimerkiksi, jos yhtiön osakkeen hinta on menneen kuukauden aikana kulkenut ylöspäin, niin se todennäköisesti jatkaa matkaansa ylöspäin. Jos taas kurssi on menneen kuukauden ajan kulkenut alaspäin, suunta todennäköisesti jatkaa alaspäin. Mikään luonnonvakio ei todista, että näin pitäisi tapahtua, mutta empiiriset näytteet ovat osoittaneet, että yksittäisten yhtiöiden arvopaperien hinnat pyrkivät pitämään trendinsä jonkin aikaa, kunnes jokin tapahtuma saa liikkeen joko pysähtymään tai kääntymään päinvastaiseksi.

Mitä Momentum käytännössä on.

Momentumissa on aina kyse lyhyt aikaisesta ilmiöstä, itse väittäisin 3 kk ilmöistä, mutta lähteet puhuvat 3 - 12 kk ilmiöstä. Tämän ilmiön avulla pystyy ennustamaan jollakin todennäköisyydellä sen, miten osakkeen kurssi käyttäytyy lähitulevaisuudessa. Olen monta kertaa blogissani kuvannut mahdollisuutta päätellä jonkin yhtiön osakkeiden arvon kehityksen suuntaa tutkimalla trendikäyrää menneisyyteen päin muutaman kuukauden verran - ja tästä päätellyt mahdollisuutta tehdä voittoa osakken arvon nousun perusteella.

Momentum on luonteeltaan enemmän käyttäytymistieteellinen asia kuin matemaattinen asia. Tietenkin tilastollisesti momentum on matemaattinen asia, mutta ilmiön toiminta perustuu ihmisten keskinäisiin mielipiteisiin markkinoiden tilanteesta. Tavallaan kyse siis on information tulkinnasta - vanha tuttu käsitte 'hinta sisältää informaatiota'.

Relatiivinen Momentum.

Relatiivinen momentum tutkii osakkeita markkinaindeksin tai oman salku sisällön suhdetta. Tällöin ollaan kiinostuttu ainoastaan osakkeen suhteellisesta kehityksestä muihin osakkeisiin nähden. Relatiivista strategiaa käyttävä sijoittaja vähentää salkkunsa osakesuhteita, niin että laskee laskevan momentumin omaavia papereita ja lisää nousevan momentumin papereita. Eli käytännössä ostetaan niitä papereita lisää, joiden tuotto on suurempi, ja lasketaan niitä, joiden tuotto on pienempi.

Absoluuttinen Momentum.

Absoluuttinen momentum vertaa osakkeen hintaa osakkeen omaan historiaan. Absoluuttisen momentumin mukaan sijottava, ostaa paperia kun on kyse nousevasta momentumista ja myy paperia laskevan momentumin aikana.

Osinkosijoittajan absoluuttinen momentum strategia.

Tämä kyseinen strategia on itse kehittämäni, eikä se todennäköisesti toimi markkinoilla, joissa osinkoa jaetaan kerran vuodessa - esimerkiksi Suomen pörssissä. Eli en suosittele tätä strategiaa kuin niillä markkinoille, joilla oikeasti osingon jako tapahtuu esimerkiksi neljä kertaa vuodessa kuten pohjois-Amerikassa.

Strategian perusidea on ajatus, että osaketta voi ostaa milloin tahansa, riippumatta osakkeen tietystä markkinatilanteesta. Tietenkin ehtona on, että yhtiön on terve ja toimintakykyinen yritys. Toinen ehto, jota olen pitänyt vireillä on, että yhtiön osakkeen kurssi ei ole jatkanut suuntaansa alaspäin viimeisiä kolmea vuotta ja että yhtiö maksaa osingoa. Strategian kulmakivi on myös laaja hajautus, eli salkkua ei ole rakennettu muutaman paperin keskittämisen idealla vaan kymmenien paperien hajautuksen idealle.

Tässä strategiassa salkku kerää kuukausituottoa osinkotuotosta. Suuri määrä osakkeita ostetaan pienellä allokaatiolla - eli yksittäiseen osakkeeseen käytetään suhteellisen vähän rahaa - niin paljon kuitenkin, että seuraava osinkotuotto ylittää välittäjän ottamat kustannukset. Eli osakkeet ostetaan ennen osigon jakoa, jolloin ostokustannukset kattaantuvat nopeasti. Periaatteessa

Tietenkin joku voi tässä vaiheessa todeta, että osingon jakohan laskee osakkeen hintaa. Väite on vain teoreettinen ja pitää paikkansa lyhyt aikaisesti. Pitkä aikaisesti osingon jaolla on hyvin vähän vaikutusta osakkeen hinnan kehitykseen. Eli mikäli ostaa osaketta ennen osakkeen jakoa, niin on huomattavasti todennäköisempää, että pitkällä aikavälillä kaappasit osinkorahan itsellesi kuin että et olisi saanut voittoa osakkeen kurssikehityksen päälle. Vain lyhyt aikaisessa teoreettisessa mallissa, saatu osinko siirtyy pysyvästi hinnan muutokseen. Todellisuudessa näin ei koskaan tapahdu - osakkeen hinta palautuu yleensä hyvin nopeasti siihen suuntaan, mihin osakkeen hinta on ollut matkalla. Eli osakkeen ostaminen ennen osingon maksua tuottaa enemmän kuin jos jättää ostamisen osingon maksun jälkeen, vaikka osakkeen kurssi nousisikin osingon verran ylöspäin. Jos se nousee, olet voittanut osingon hinnan ja nousevan verran saman tien. Mikä tahansa matemaattinen malli, joka tutkii asiaa pitkällä juoksulla, osoittaa äskeisen olevan fakta.

Tämän strategian ajatuksena on kerätä mahdollisemman tehokkaasti osingoa. Mikäli jonkin yhtiön osakkeen momentum pyrkii laskemaan voimakkaasti, strategia seuraa laskevaa momentumia, mutta ei välttämättä pyri ostamaan yhtiön osakkeita ennen kuin laskeva momentum tasoittuu. Kun ottaa huomioon, että laskeva momentum on kuukausien pituinen, niin sijoittajan on itse otettava kantaa, ostaako hän lisää paperia laskevassa momentumissa, vai odottaako hän tasoittumista. Osakkeen arvon laskun aikana kerätään koko ajan osingoa.

Tässä tavoitteena on päästä kiinni myöhemmin tulevaan nousevaan momentumiin, joka nostaa voittoa yhdessä salkkuun maksettavan osingon määrän kasvun kanssa. Strategian yksi tavoite onkin kohdata markkinariski niin että otetaan kiinni laskevaan momentumiin, kerätään momentum suunnan kanssa osingoa jatkuvasti salkkuun ja käytetään hyväksi nousevasta momentumista syntyvää etua myöhemmin. Osakkeen ostoilla lasketaan keskihintaa ja lopulta osingojen ja vastaan tulevan nousevan momentumin avulla saavutetaan tilanne, missä osakkeen arvo ja osinkovoitot pitkällä aikavälillä kasvattavat salkun arvoa.

Strategia ei sovi herkkä hermoiselle ja vaatii ehdottomasti laajaa hajautusta salkkuun, joka antaa suojaa mahdollisia yllätyksiä vastaan sekä mahdollistaa myös ajoittaisen arvosta kerättävän voiton poiminnan.

Lähteitä:

Asness, Cliff S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction and Momentum Investing (May 9, 2014). Journal of Portfolio Management, Fall 2014 (40th Anniversary Issue), Fama-Miller Working Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2435323 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2435323

Antonacci, Gary, Absolute Momentum: A Simple Rule-Based Strategy and Universal Trend-Following Overlay (April 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2244633 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2244633

Kommentit

Comments powered by Disqus