Hyppää sisältöön

Rebalansointi

Rebalance on monelle sijoittajalle tuttu. Jokainenhan tietää, että tarkoittaa salkun osakkeiden määrien uudelleen järjestämistä. Eli siis myymistä ja ostamista jollain menetelmällä. Miksi tätä tehdään? Syitä voi olla monia, mutta tärkeimpiä syitä on riskinhallinta. Eli jonkun yhtiön osakkeiden määrän kasvaessa liikaa tai osakkeiden arvon kohotessa liikaa, voi olla syytä kerätä voittoa ulos, ennen kuin osakkeen kurssi laskee. Salkussa voi myös olla tappioita, joiden pos myyminen auttaa verotuksessa. Tai yksinkertaisesti haluaa eroon joistakin salkun osakkeista, jotka eivät enää sovi sijoitusstrategiaan. Peruste voi myös olla tasoittaa kaikkien salkun osakkeiden suhteet samoiksi.

Rebalansointi ei ole pakollinen operaatio. Ilmankin voi elää hyvin elää tuottoisasti. Jotkut sijoittajat kuitenkin katsovat tästä menetelmästä olevan hyötyä.

Mikä laukaisee rebalansointi toiminnon?

Rebalansointi on salkun kookoonpanon muuttamista. Kysymys koska salkun uudelleen järjestelyä tehdään on oleellista. Sijoittaja suunnittelee itselleen tavan, jonka perusteella hän päättää aloittaa salkussa ostoja tai myyntejä. Yleisimmät tavat ovat aika perusteisia, osuusperustaisi, aika ja osuusperustaisi tai jokin vakiotekijän suhteen suoritettava rebelansointi. Ja tietenkin yksi menetelmä on jättää salkku kokonaan rebalansoimatta.

Aika

Sijoittaja päättää, että aina tietyn ajan kuluttua hän suorittaa salkussaa rebalansoinnin. Uudelleen järjestely tapahtuu siitä huolimatta mikä on salkun tilanne.

Osuuden muutokset.

Osuuksien muutoksissa sijoittajaa, mitä tekee jos salkkun kokonaisumma tai jokin prosentuaalinen osuus on noussut jonkun edeltä määritetyn arvon yli tai alle. Tämä menetelmä vaatii salkun tarkkailua, mutta ajallisesti tapahtuma voi ottaa tunnin, kuukauden, puoli vuotta tai vaikka pari vuotta tapahtuakseen. Se ei ole mitenkään sidottu aikaan.

Aika ja osuuden muutokset yhdessä.

Salkun tilannetta tarkastellaan ajallisesti tiettyinä hetkinä. Jos näinä hetkinä salkun kokonaissumma tai jokin prosentuaalinen osuus on alle tai yli etukäteen määritetyn arvon, salkku uudelleen järjestetään. Jos riittäviä muutoksia ei ole tapahtunut, niin mitään ei tehdä.

Vakioarvo menetelmä

Tämä menetelmä muistuttaa osuuden muutosta. Sijoittajalla on osa varoistaan osakkeina ja osa varoistaan käteistä vastaavina varoina. Kun osakkeiden arvot kasvavat, niiden arvoa siirretään riskittömiin sijoitusvaroihin. Kun osakkeiden arvo laskee, sijoitetaan riskittömästä sijoitusvarasta osakkeisiin. Osuuksien suhdetta pyritään pitämään vakiona. Tarvittaessa rahavaroja voidaan kasvattaa ulkopuolelta.

Mitä hyötyä on rebalansoinnista?

Rebalansoinin yksi ominaisuus on auttaa sijoitussuunnitelmassa onnistumista. Se auttaa myös mahdollisesti salkun riskinhallinnassa. Mutta negatiivinen puoli asiassa on kulut, jotka rahavarojen siirtelystä seuraa.

Onko kannattavaa Rebalansoida?

Tämä kysymys on hieman vaikea. On tutkimuksia kuten 'Vanguard paper on the best practices for portfolio rebalancing' jotka antavat viitteitä, että usein tehtävästä rebalansoinnista ei juuri ole mitään hyötyä - ostaminen ja myyminen tulee kalliiksi. Melko harvakseltaan tehtävästä rebalansoinnista voi olla hyötyä - tällöin vertailukohtana on ollut riskin kasvaminen salkussa.

Voi myös valita sijoitusmenetelmän, jonka aikana ei tehdä minkäänlaista rebalansointia ja vältytään kaikilta mahdollisilta lisäkuluilta. Tämä menetelmä voi olla esimerkiksi osta ja pidä.

On tärkeätä ymmärtää, ettei ole olemassa mitään yksittäistä sääntöä sijoittamiseen, vaan sijoittaja luo enemmänkin omat sääntönsä ja lakinsa ja ohjeensa itselleen. Ei ole olemassa oikeasti mitään maagista kaavaa, joka ratkaisee kaiken kaikissa tilanteissa, kun en syöttää koneeseen. Rebalansoinnista on juuri tästä kysymys. Jos se tuntuu mielekkäältä oman sijoitamisen kannalta, niin sitä kannattaa jollain pidemällä aikavälillä tehdä. Jos taas ei tunnu mielekkäältä, niin hoitaa asian jollain muulla tavalla kuin rebalansoimalla sääntöjen mukaan.

Onko kannattavaa tehdä uudellen järjestelyjä salkussa on siis monimutkainen kysymys. Vastaus riippuu paljon sijoittajan strategiasta kokonaisuudessaan. Mutta fakta on, että tiuhaan tehtävä rebalansointi maksaa enemmän kuin se että ei tee.

Kommentit

Comments powered by Disqus