Hyppää sisältöön

RSI ja RMI

Jos haluaa käyttää sijoittamisen perustana momentum-ilmiötä, niin on hyvä tuntea muutama matemaattista kaavaa, joista oikeasti on hyötyä. Nämä kaavat ovat välineitä tutkia absoluuttista momentumia ja niitä käyttäessä on hyvä muistaa,että momentum jatkuu aikansa ja päättyy aikanaan - jopa yllättävästi usein - joten ilmiön hyödyntäminen vaatii jonkinlaista pelisilmää tilanteille - eli pelkät kaavat eivät ole mikään kultainen tie onnistuneeseen sijoittamiseen, ne ovat vain apuväline.

Momentum on kuitenkin ilmiönä pörssimarkkinoilla ikivanha. Se on samalla vanha todiste ns. täydellisiä markkinoita vastaan.

RSI = Relative Streng Index

RSI indeksin laskeminen on työläs operaatio ja vaatii aina kurssiaineistoa. Indeksin laskenta on implentoitu useampien välittäjien sovelluksiin mukaan, joten itse luvun laskentaa ei tarvitse tehdä, ellei halua kehittää ohjelmaa, joka laskee arvon ladattavasta kurssiaineistosta.

Mutta RSI-indeksin peruslaskenta on seuraavanlainen. Se laskenta on kaksi vaiheinen, joiden logiikka on aika lailla saman lainen eli lasketaan tietyn periodin sisällä sekä voitot että tappiot. Eli katsotaan mikä on aikaikkunan sisällä niiden päivien tuotto prosenttien summan keskiarvo, jolloin tuotot olivat positiivisia. Tämän jälkeen lasketaan sama keskiarvo negatiivisille tuotoprosenteille vastaavina päivinä. Tuotot käsitellään laskennassa itseisarvollaan.

Esimerkiksi aikaväli on 25, joka sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle. 14 on usein käytössä lyhyt aikaisesti treidaavien keskuudessa. Eli esimerkki 25 päivän periodilla.

\begin{equation*} voittojen keskiarvo = \frac{VoittojenSumma}{25} \end{equation*}
\begin{equation*} häviöiden keskiarvo = \frac{HäviöidenSumma}{25} \end{equation*}

Nämä arvo lasketaan koko periodille ja tämän jälkeen voidaan aloittaa laskennan ensimmäinen vaihe, eli laskea alustus arvot periodille seuraavalla kaavalla.

\begin{equation*} esiRSI = 100 - \frac{100}{1+\frac{VoittojenKeskiarvo)}{HäviöidenKeskiarvo}} \end{equation*}

Esimerkkinä, jos voitto prosentien keskiarvo oli 200 ja tappioiden keskiarvo oli 100, ja periodi 25 päivää, niin saamme.

\begin{equation*} 100 - \frac{100}{1+\frac{200}{100}} = 66,666 \end{equation*}

Seuraavassa vaiheessa, kun arvot on kaikki laskettu halutulle aikavälille, suoritetaan lasketuille arvoilla uusi laskenta. Eli nyt lasketaan edellisessä laskennassa saaduista aineista yhden päivän lyhyemmän periodin sisältä myös voittojen ja häviöiden keskiarvot. Eli tehdään sama keskiarvo laskenta uudesta aineistosta ja lasketaan lopputulos kullekin päivälle toisella kaavalla, joka kertoo lopullisen RSI arvon

\begin{equation*} RSI= 100 -[\frac{100}{1 +\frac{EdellinenKeskiarvo*(periodi-1) + TämänHetkinenKeskiarvo}{-(EdellinenTappio*(periodi-1) + TämänhetkinenTappio)}}] \end{equation*}

Jätän esimerkin antamatta tästä vaiheesta. Mutta periaate on sama kuin edellä, kaava vain eroaa vähän.

RSI luku kertoo prosenteissa relatiivisen voimakkuuden. Jos luku menee yli 70%, niin kyseessä on hyvin voimakas momentum, jonka voi tulkita ylimyynniksi. Jos luku menee alle 30%, niin momentum on todella matala ja tilanne on alimyynnistä. 80% momentun merkitsee kurssien nousua ja 30% momentum merkitsee melkoista kurssien laskua.

RSI-käyrällä voi nähdä selkeämmin, mihin suuntaan trendikäyrä on kulkemassa - ja onko trendikäyrässä miten voimakas momentum ilmiö. Mutta arviointiin aina hyvä käyttää apuna varsinaista trendikäyrää, sillä toisinaan RSI-arvot eivät kerro koko totuutta.

RMI - Relative Momentum Index

RMI luku eroaa jonkin verran RSI luvusta. Perusidea luvussa on sama. Kun 70% ylittyy osake on yli myyty ja 30% alla osake on alimyyty. RMI kohdalla puhutaan jopa, että 30% kohdalla kannattaa sortata ja tehdä takaisin ostot, kun arvo menee yli 30%. Mutta näihin ohjeisiin kannattaa suhtautua tietyllä skeptisyydellä.

Yksikertaisuudessaan tämä indeksi lasketaan aikavälin arvoille seuraavalla kaavalla:

\begin{equation*} RMI = 100*\frac{PositiivistenMuutostenSumma}{PositiivistenMuutostenSumma + NegatiivistenMuutostenSumma} \end{equation*}

Arvot lasketaan tietylle aikavälille, jonka voi itse määrittää. Tästä syntyy voimakkaammin kantaa ottava käyrä kuin RSI käyrä. Kun RSI käyrältä voi nähdä helpommin, onko trendi nousevan tyyppistä, niin RMI-käyrä sopii ehkä enemmän singaaleihin. Kun käyrä on pohjalla, niin mitä todennäköisemmin hinnat ovat menossa vahvasti alaspäin.

Kommentit

Comments powered by Disqus