Hyppää sisältöön

IndeksiListat

Monenlaiset kaupalliset ja julkiset yhtiöt pitävät tilastoja monenlaisista markkinoista. Mm. MSCI:n indeksit ovat monen pankin rahaston ja ETF:n sisällön rakenteen ydin. Indeksien julkaisijoiden kautta ymmärtää nopeasti että Indeksien määrä on maailmassa suuri - sillä indeksejä julkaisevat niin monet eri tahot. Joku väitti, että indeksejä on maailmassa enemmän kuin osakkeita. Näin ollen voi aina väittää, että indeksirahastoon on tuottavampaa kuin vaikka aktiivirahastoon sijoittaminen, sillä aina varmasti löytyy indeksi joka voittaa rahaston tuoton. Ja toisaalta aina löytyy indeksi, joka tuottaa paremmin kuin toinen indeksi - Toinen asia on, pystyykö sijoittaja koskaan löytämään joka hetkelle sitä täydellistä indeksiä.

Edellä olleen kappalleen perusteella toivottavasti lukija ymmärsi että indeksi ei oikeastaan ole tarkoitettu suoranaisesti sijoittamisen elementiksi kuin enemmän markkinoiden toiminnan seuraamisen elementiksi. Voi olla, että jonkin indeksin mukaiseen rahastoon sijoittamisen voi todistaa olevan tuottavaa - mutta toisaalta aina on olemassa tuottavampi indeksi, joten 'indeksirahaston paremmuus' käsite perustuu enemmän harhaan kuin faktoihin. Paras tapa sijoittaa on aina se tapa, joka omasta mielestään sopii itselle parhaiten.

Mutta mitä hyötyä on indekseistä sijoittajalle. Tutkitaan sitä indeksien kautta.

Mihin voisi sijoittaa.

Indeksit kertovat paitsi markkinoiden kehittymisestä, myös mitkä yhtiöt ovat mukana markkinan kehittymisen mittarissa.

Jos lähdetään markkinoiden kehittymisen seuraamisesta, niin kokonaismarkkinat jakaantuvat suureen joukkoon erillaisi sektoreita ja toimialoja. Jos etsii voittoa, niin toimialakohtaisia kehityksiä tutkimalla, voi löytää useitakin tuottoa tuottavia yhtiöitä tai saada ideoita sijoituskohteista.

Osinkosijoittajan kannalta indeksistä on vähemmän apua. On olemassa indeksejä, jotka kertovat tietynlaisten osinkoyhtiöiden arvon kehityksestä vuosien mittaa - ja hyvissä indekseissä on mukana osinkotuotto myös - tosin harvemmin niin, että osinkotuoton kokoa voi verrata arvon nousutuottoon.

Indeksit ovat usein enemmän tarkoitettu arvon nousun seuraamiseen kokonaisuudessaan. Eli jos on kiinnostunut pitkä aikaisesta sijoittamisesta - osta ja pidä strategialla, niin maailman lukuisten indeksien joukosta löytyy hyvin suurella todennäköisyydellä juuri se sopiva kokoelma yhtiöitä, joihin kannattaa sijoittaa.

Itse näen, että indeksin rakenne on sijoittajalle osakepoimintojen lähde. Indeksin tietojen avulla saa näkymän niistä yhtiöistä, jotka ovat vieneet kokonaisuutta eniten eteenpäin. Ainakin lyhyt aikaiseen sijoittamiseen indeksi voi olla hyvä inspiraation lähde.

Indeksien heikot puolet.

Ihan puhtaan sijoitetaan indeksiin heikoin puoli on se, että indeksin sisältö muuttuu ajan kuluessa. S&P indeksi on tuottanut vuosien mittaan paljon, mutta indeksi ei ole ollut sama vuosien mittaa - se elää jatkuvasti ja vaihtaa nahkaansa jatkuvasti. Eli jos itse haluaa sijoittaa indeksiin, niin todellisuudessa pitää seurata jatkuvasti indeksin sisällön kehittymistä. Tässä mielessä on helpompaa sijoittaa rahastoon, joka hoitaa tuon jutun puolesta. Mutta kannattaa muistaa, että indeksejä on todennäköisesti olemassa enemmän kuin niihin sijoittavia rahastoja. Eli sen oikean rahaston löytäminen, joka todella sijoittaa juuri oikeaan indeksiin, voi olla melkoista heinäsuopa ja neula leikkiä.

Indeksien heikko puoli on myös, että ne ovat staattisia. Hyvä aktiivirahasto lyö heikkoon indeksiin sijoittavan indeksirahaston kevyesti. Eli väite siitä, että indeksirahasto on se paras valinta, pitää vain joskus paikkansa. On olemassa monia aktiivirahastoja, jotka sijottavat omaan indeksiin ja voittavat pääindeksit helpolla. Ja toisaalta on olemassa indeksirahstoja, jotka ovat parempia kuin moni aktiivirahasto, koska aktiivirahastojen sijoitusalue iskee samalle indeksille ja rahaston hoitaja on laiska tai passiivinen.

Loppu yhteenveto.

Indeksisijoittaminen on muotia nykyään. Harvemmin nykyään kuitenkaan huomataan, että indeksejä on monenlaisia ja on väliä millaiseen indeksiin sijoittaa. Se että ns. indeksirahasto on nimeltään indeksirahasto ei tee siitä parasta rahastoa, vaikka sen kulut olisivat pienemmät kuin aktiivirahastolla. Kulujen koko ovat lupaus suuremmista tuotoista ja hyvät aktiivirahastot ovatkin indeksirahastoja huomattavasti parempi sijoitus - näin jopa siinä akateemisessa mielessä, jota jotkut aivottomasti jankuttavat indeksirahastojen etuna. Mutta huono aktiivirahasto häviää tarkalleen samaan indeksiin sijoittavalle indeksirahstolle varmasti kulujensa määrän verran. Aktiivirahasto, joka sijoittaa tiettyyn indeksiin on huono valinta. Eli akateeminen totuus on: erota, milloin kannattaa sijoittaa indeksirahastoon ja milloin aktiivirahastoon. Kummatkin ovat akateemisen totuuden mukaan oikein käytettynä aivan yhtä hyviä.

Indeksejä voi käyttää tehokkaasti poiminnan apuna. Erillaisten indeksisivustojen hyödyntäminen ja indekseihin tutustuminen onkin viisas ratkaisu, kun hahmottaa itselleen sopivaa salkkurakennetta. Vaikka osinkosijoittajalle indeksi ei välttämättä kerro hyviä sijoituskohteita, niin se kertoo jotain toimialan liikkeistä ja kyllä - indeksin yhtiöiden seasta on helpompi löytää osinkoyhtiöitä, kun hakea niitä sokkona tuhansien yhtiöiden listoista.

Kommentit

Comments powered by Disqus