Hyppää sisältöön

Standstill Agreement

Standstill agreement on käsite johon voi törmätä käydessään kauppaa ulkomaalaisissa pörsseissä. Käsittellä on kaksi erillaista lähestymistapaa. Toinen liittyy vihamieliseen valloitukseen ja toinen enemmän pankkimaailmaan liittyvään lainan maksun suorittamiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa kyseessä on usein tapa, jolla velkoja pystyy saamaan takaisin omastaa ainakin osan ja velallisen välttymään esimerkiksi konkurssilta. Kummassakin tapauksessa sopimus on sijoittajan kannalta siinä mielestä ilkeä, että yleensä yhtiön osakkeiden käsittely pörssissä keskeytettään. Mutta toisaalta sijoittaja voi pelastua pahoilta seuraamusvaikutuksilta.

Vihamielinen valloitusyritys.

Vihamielisen yhtiön valloitusyrityksen tarkoituksena on ottaa haltuunsa mahdollisemman paljon yhtiön osakkeita, joiden avulla voidaan tehdä muutoksia yhtiön hallintoon tai ottaa yhtiön hallinnon käsiinsä ilman johdon hyväksyntää. Tätä operaatiota vastaan on monia menetelmiä, joista yksi om Standstill agreement.

Standstill agreement antaa monissa maissa yhtiölle mahdollisuuden rajoittaa osakkeensa kauppaa ja tapoja joilla osakeella voidaan vaikutta yhtiön toiminataa - esimerkiksi suorittaa äänestyksiä. Standstill agreementin tarkoitus on tällöin antaa vihamielistä valloitusta yrittävän ja yhtiön keskustella asioista keskenään tarvittaessa. Mutta tilanne antaa myös tehokkaasti turvaa varsinaiselle yritykselle. Sijoittajien kannalta tilanne on hankala, koska tällöin voi olla vaikeata hyödyntään mahdollisista kurssimuutoksista tulevia voittoja.

Pankkimaailma.

Mikäli yritys ei kykene suoriutumaan mahdollisista lainavelvollisuuksistaan, on Standstill agreement tapa, jolla voi välttyä mahdolliselta konkurssilta. Sopimus hyödyttää sekä velkojaa että velallista, sillä konkurssin tapahtuessa voi olla mahdollista, että laina saatavat jäävät kokonaan saamatta. Sopimuksen avulla voidaan ainakin osa tuloista varmistaa ja mahdollisesti muuttaa lainaehtoja niin, että velkoja saa omansa lopulta takaisin ja velallinen selviää taloudellisesta ahdinkostaan. Tilanne tarkoittaa sitä, että takaisinmaksuaikataulu keskeytetään ja velallinen sitoutuu joihinkin ehtoihin tätä vastaan.

Kommentit

Comments powered by Disqus