Hyppää sisältöön

Taloudelliset rajoittimet

Tässä otsikkona oleva käsite 'Taloudelliset rajoittimet' tarkoittaa englannin kieleistä käsitettä 'Financial Constraits'. Osinkosijoittajalle taloudelliset rajoitteet ovat siinä mielessä tärkeä käsite, että kirjallisuuden mukaan sitä enemmän yrityksllä on näitä rajoitteita, sitä heikompi on yrityksen halua maksaa osingoja. Rajoitteet ovat asioita, jotka vaikeuttavat yrityksen toimintaa, kuten lainan saaminen tai muut yrityksen kasvua ja liikevoiton tekemistä rajoittavat asiat. Joidenkin lähteiden esimerkiksi tuotekehitys voi olla merkittä rajoitte yrityksen toiminnassa.

Kysymyksen asettelu tässä kirjoituksessa on seuraava: Onko mahdollista jotenkin laskea tai mitata yrityksen tilasta mahdollisesta yritykseen liittyvistä taloudellisista rajoitteista, joiden avulla voisi rakentaa osinkosalkkuuaan.

Rajoitteiden tulkintaa yrityksen rationeille.

Aluksi pitää sanoa, että on olemassa tutkimuksia, joiden mukaan taloudellisten rajoitteiden havainnoimminen yrityksen taloustietojen kautta on vaikeaa - enemmänkin tunnetut kaavat todennäköisesti kertovat yrityksen toimintapolitiikasta tai kasvuhakuisuudesta, Joan Farre-Mensa ja Alexander Ljungqvist (2015)

Yrityksen elinkaari voi kertoa jotain yrityksen kyvystä maksaa osingoa, se voi kertoa samalla yrityksen stabillisuudesta. Ilman kaavoja voi olla, että nuori yritys, jonka IPO päivä on vasta käsillä, tuskin kykenee tarjoamaan osinkotuottoa sijoittajille kovin nopeasti. Tuotto perustuu todennäköisemmin osakkeen mahdolliseen hinnannousuun - tai sitten edessä on tappioita. Elinkaarensa alussa olevalla yrityksellä todennäköisesti on taloudelliseia rajoitteita, esimerkiksi korkeat laina kulut, joiden takia yritys ei ole kykenevä maksamaan osingoa.

Eli mahdollisten rajoitteiden ymmärtäminen ja niiden vaikutus yritykseen olisi enemmän tutustumista yritykseen toimintaan ja sen sisäiseen politiikkaan.

Murillo Campello, John R. Graham, Campbell R. Harvey (2009) selvittivät vuonna 2008 tapahtuneen finassikriisin vaikutuksia yrityksiin. Heidän mielestään yritykset, joilla oli jonkinlaisia taloudellisa rajoittimia leikkaisivat suhteessa enemmän investoinneista, teknologiasta, markkinoinnista ja uusien työntekijöiden palkkaamisesta kuin ei taloudellisia rajoitteita omaavat yritykset.

Mutta vaikka näin tapahtuisi vaikeissa olosuhteissa, niin matemaattisilla mittareilla ei kuitenkaan voi varmasti erottaa yksityisen yrityksen luonnetta - muuttujia on tulkintaa varten liikaa.

Valitettavasti yrityksen toimintaan totustuminen on se paras tie, jolla voi tulkita yrityksen nykytilaa ja sen mahdollista tulevaa osinkopolitiikkaa.

Rajoitteiden tutkinta K-10 tekstitestillä.

K-10 yhdysvalloissa käytössä oleva lomake, jolla yritys tiedottaa virannomaisille tilastaan. Yrityksen taloudellisia rajoittimia on tutkittu sanatesteillä tämän lomakkeen kautta. Jos lomakkeessa esiintyy tiettyjä sanoja suuri määrä, yrityksellä on testin mukaan toiminnassaan rajoitteita. Jos sanoja esiintyy vähemmän, niitä on vähemmän. Eli yrityksen toiminta maailman tulkinta perustuu siis sanalliseen informaatioon, miten yritys kokee toimintaympäristönsä olevan.

Tämän idean esittivät Kaplan ja Zingales (1997) ; Hadlock ja Pierce (2010); Andriy Bodnaruk, Tim Loughran ja Bill McDonald (2015) erillisissä tutkimuksissa.

Tässä on tiivistäen kysymys siitä, että yrityksen antama sanallinen informaatio omassa ympäristössä työskentelystä on ratkaisevaa informaatiota.

Tämän tekstitestin käytön hyödyntämisen mahdollisuus itsessään osoittaa, että sanallisesta informaatiosta on mahdollista kaivaa esiin tieto yrityksen tilasta ja ongelmista ja jopa mahdollisesti ennustaa hieman yrityksen lähitulevaisuutta. Eli luettu tietoon painottuva analyysi voi olla paljonkin tehokkaampaa kuin pelkkiin taloudelliseen numeroihin perustuva analyysi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tiedon lähde kannattaa olla itse yritys, eikä kolmas osapuoli kuten esimerkiksi yritystä analysoiva henkilö, jonka sanat eivät vastaa yrityksen käyttämiä sanoja vaan ovat kirjoittajan omia mielipiteitä.

Huomatakoon, että varsinainen tekstitesti perustuu tietokoneella läpikäytävään informaatioon, eli tekstimateriaalin perusteella kaivetaan esiin tilastollisia näkökohtia. Näin ollen ohjelmiston kykeneväisyys itsesään tuo hieman haasteita testiin, mikäli ympäristö ja lähdemateriaalin luonne muuttuvat.

Mitä opimme tässä asiassa?

Kuten muutaman kerran olen blogissani kirjoittanut, on yrityksen tietoihin tutustuminen hyvin tärkeä osa, kun tulkitaan yrityksen toimintaympäristöä. Kannattaa lukea yritysen web-sivuja; kannattaa vilkaista, mitä yrityksen taloudellisissa raporteissa lukee; kannattaa kaivaa esiin kirjoituksia, joita yrityksen työntekijät kirjoittavat - tai esimerkiksi entiset työntekijät. Kaikki informaatio yrityksen toiminnasta auttaa muodostamaan kuvan yrityksen tulevaisuudesta - jopa yrityksen tekemät mainokset. Mainoksien kautta pääset kiinni siihen strategiaan, jota yritys yrittää käyttää liiketoiminnassaan.

Osinkosijoittamisen kannalta on tärkeä ymmärtää, millainen yrityksen tulevaisuus muuttuvilla markkinoilla on. Voi olla että rajoitteiden vaikutukset näkyvät makrotalouden kautta. Tässä kohdassa on hyvä ymmärtää jälleen kerran, miten epävarma paikka tulevaisuus on. Asiat ovat enemmän uskon asioita. Sijoittajan vain täytyy päättää, että uskoo tiettyihin asioihin yrityksessä ennen kuin sijoittaa. Eli kun ostat yhtiön osakkeita, ajattele, että haluat olla yksi omistajista - ja mitä omistajana haluaisit, että yritys tekisi? Toimiiko yritys toivomiesi toiveiden mukaan? Jos et ole päiväsijoittaja tai pyri nopeaan lyhytaikaisen heilunnan hyödyntämiseen, niin keskity itse yritykseen. Jos yrityksellä on vähän taloudellisia rajoitteita ja se saa hyvin rahaa ja toimintaympäristö on kunnossa, niin sijoitus voi olla aivan mahtava. Tutki ja tutustu.

Lähteitä:

Farre-Mensa, J. ja A. Ljungqvist (2015). “Do Measures of Financial Constraints Measure Financial Constraints?” Working Paper, Harvard University .

Hadlock, C. ja J. Pierce (2010). “New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ Index.” Review of Financial Studies, 23 (2010), 1909–1940.

Kaplan, S. ja L. Zingales (1997). “Do Financing Constraints Explain why Investment is Correlated with Cash Flow?” Quarterly Journal of Economics, 112 (1997), 169–216.

Andriy Bodnaruk, Tim Loughran ja Bill McDonald (2015), Using 10-K Text to Gauge Financial Constraints.

Kommentit

Comments powered by Disqus