Hyppää sisältöön

Termiinikäyra

Termiinikäyrä sana tulee esiin joskus televisiouutisten yhteydestä, kun puhutaan öljystä. Spottihinnat taas tulevat esiin kun puhutaan sähköstä. Miten nämä kaksi liittyvät yhteen, ja miten termiinikäyrä liittyy sijoittamiseen?

Koska kirjoitan nyt postauksia Strukturaalisista sijoitustuotteista tai ennemmin Indeksilainasta, niin Termiinikäyrän ymmärtäminen on tärkeä osa Option ymmärtämistä. Spottihinta on hetkellistä hintaa juuri kyseisellä hetkellä - eli toisin sanoen nykykurssi. Spottihintojen tai kurssikäyrän avulla voisi noin esimerkiksi käyttäen trendin kulmakertoimen mittausta arvella, mikä voisi olla tulevaisuuden kurssi.

Johdannaismarkkinoilla Termiinikäyrät ja Termiinikurssit näyttelevät tärkeää osaa.

Mikä on Termiinikäyrä?

Termiinikäyrä edustaa kuvitelmaa pystyä ennustamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tulevaisuutta ei todistetusti kukaan ole pystynyt ennustamaan, joten tulevaisuuden rakennetta voi vain hahmotella mielessään ja toivoa, että kaikki tapahtuu hahmottelun mukaan.

Toisinaan näin saattaa käydä ja toisinaan taas ei.

Tärkeää on ymmärtää, että Termiinikäyrä ei kerro tulevaisuudesta mitään, vaan ainoastaan siitä, millaiseksi sen uskotaan muuttuvan. Termiinikäyrä siis kuvastaa tulevaisuuden hintaodotuksia jollekin tuotteelle. Eli hintaodotukset ovat täysin hypoteettisiä.

Optioiden hinnan muodostus tapahtuu termiinikäyrän avulla. Kohde-etuudelle hahmotetaan termiinikurssi tulevaisuuteen ja odotusarvolle rakennetaan option hinta. Se meneekö hintaodotus oikein tai ei ratkaisee tulevaisuus. Termiinikurssi on siis eräänlainen vedonlyöntiarvio tulevaisuudesta. Ja näin varsinkin, jos mennään riittävän kauas tulevaisuuteen, missä kaikki on enemmän tai vähemmän kolikonheittoa eikä mikään ole tiedettävissä.

Miten Termiinikäyrä muodostuu osakemarkkinoilla?

Osakkeiden termiinkikurssit muodostuvat osinkotuottojen ja korkotason yhdistelmästä. Korkea korko merkitsee mahdollisuutta sijoittaa muualle kuin osakkeisiin. Osakkeiden termiinikurssit ovat korkeat tällaisessa tapauksessa. Jos ihmiset pystyvät sijoittamaan riskittömästi korkoihin, heillä on tapana tehdä niin.

Osinkotuotto taas laskee termiinkikursseja. Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan osinko laskee osakkeen hintaa, joten se laskee myös termiinikursseja. Osinkohan ei päädy koskaan osto-option omistajan hyödyksi, joten sillä ei myöskään voi rahastaa samalla tavalla nousevaa kurssia.

Jos korkotaso on pienempi kuin osingon määrä, niin termiinikäyrä on todennäköisesti laskeva. Toisin päin taas nouseva. Tämän päätelmän mukaan tällä hetkellä osakkeiden termiinihinnat ovat matalia (viitekorot vaihtelevat 0% - 2% välillä), koska korko taso on todella matala ja markkinoilta on mahdollista saada hyvää osinkotuloa korkotasoon verrattuna.

Korkean osingon osakkeilla odotettava termiinikurssi on siis matalampi kuin matalan osingon papereilla. Tämä perustuu edellä mainittuun tehokkaiden markkinoiden teoriaan, joka ei välttämättä aina pidä paikkansa, joten termiinikäyrää voi käyttää toisinaan tehokkaasti hyväkseen erillaisissa markkinatilanteissa.

Osinkosijoittaja ja Termiinikäyrä

Osinkosijoittajana uskon enemmän tasaiseen tuloon kuin siihen, että osakkeen hinta kohoaa. Myyntioptio olisi mahdollinen osinkosijoittamisessa, mutta koska osto-optio on halpa korkealla osinkolla, niin vastaavasti myynti-optio on kallis, koska termiinkäyrän mukaan on oletettavaa, että hinta on laskusuhdanteessa - ja koska osingon irtoaminen nostaa myyntioption hintaa.

Johdannaiset eivät näin ole oikeastaan asiani, paitsi jos haluan pelata tehokkaita markkinoita vastaan. Toistaiseksi olen osinkosijoituksissa keskittynyt sijoittamiseen. Johdannaiset ovat kuitenkin enemmän vakuutuspapereita, joissa on odotettavaa että kaikki sijoitettu raha katoaa taivaan tuuliin.

Kommentit

Comments powered by Disqus