Hyppää sisältöön

Tiedonkeräämisen ongelmia

Maailmalla on trendi, jossa pyritään sulkemaan internet verkkoja ulkopuolisilta. Kiinan ja Venäjän tavoitteet ovat kaikille selkeät. Mutta ovatko kaikki todella huomanneet, miten esimerkiksi USA sulkee myös omaa verkkoaan ja Eurooppa pyrkii luomaan sääntöjä, joilla kiertäen suljetaan myös ulkomaisia verkkoja europpalaisilta? Yhdysvalloissa on monia nettiosoitteita, jonne nykyään pääseminen on vaikeata. Monien yhdysvaltojen pörssiyhtiöiden nettisivuille ei välttämättä pääse, koska sivustot ovat sellaisella palveluntarjoajalla, joka vaatii maksua verkkoon sisään tulosta.

Sijoittajalle on siis vaikeampaa kerätä tietoa suoraan esimerkiksi yhdysvaltalaisista läheistä. Onneksi sentään ainakin osa näistä kieletyjen nettisivujen omistajista on luonut investor relations sivuston, joka kiertää luotuja esteitä.

Estojen ja kieltojen ilmestyminen tiedon käsiteen ympärille herättää kuitenkin kysymyksen sijoittamisen ongelmista tulevaisuudessa. Tieto on pitkään pidetty kauppatavarana. Onko tieto muuttumassa yhä enemmän salatuksi ja maksulliseksi asiaksi. Onko avoimuus katoamassa maailmastamme?

Tiedon protektionismi.

Tiedolla on aina käyty kauppaa. Varsinkin realiaikaiset pörssikurssit ovat monelle sijoittajalle tuttu maksullinen asia. Nykyään on erillaisiin ohjelmistoihin rakennettu mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan luoda todella vaivattomasti maanosia ja valtioita discriminoivia ominaisuuksia. Katselin vähän aikaa sitten varsin opettavan luennon, missä kerrottiin miten helpolla saatiin erillaisiin web-palveluihin estoja, jotka perustuivat kieleen, kulttuuriin, kotimaahan, kansallisuuteen ja niin edelleen. Tällaisten estojen ilmestymisellä täytyy olla kysyntää. Joku on halunnut niiden tekemistä. Niiden tekemisestä on maksettu, joten niitä siis tullaan myös käyttämään. Ja kuten moni tajuaa, nämä keksinöt eivät todellakaan ole tulleet ns. sulkeutuneista maista, vaan ovat peräisin länsimaisen kultturin puolelta. Ei kannata koskaan olla sokea oman maailmansa harrastamasta protektionismista.

Voi myös olla niin, että tällaisilla esteillä ja ohjauksilla voidaan tarjota halutessa valheellista tietoa kohdennetuille verkkovaeltajille. Tietotekniinkan mahdollisuudet huijaamiseen ja asioiden vääristelyyn ovat rajattomat. On paljon ihmisiä, jotka ovat persoja halulle lukea tietynlaista tietoa, joten miksi ei tarjota juuri sitä heille.

Oikeastaan tieto on ollut suurimman osan aikaa historiaamme hyvin suojeltua. Internetin kukoistusaika 90 luvulla vapautti tiedon kaikkien käyttöön. Tämä ei kuitenkaan ole se suunta, johon ihmisten hallintaan pyrkivät tahot kuten hallitukset haluavat asian menevän. Yleensä tiedon vapaa liikkuminen on ollut ongelma monelle valtaa hamuavalle taholle. Tietoa voi verrata hieman lehdistövapauteen. Monessa maailmamme maassa lehdistön asema ei ole kovin hyvin.

Tiedon pääseminen omien rajojen ulkopuolelle on myös monelle valtiolle kansallinen uhka. Uhka perustuu siihen, että vapaa tieto mahdollistaa kansallisesti strategisten asioiden ymmärtämisen. Tieto voi auttaa kilpailussa valtion yhtiöitä vastaan. Tiedon salaaminen voi auttaa valtion yhtiöitä taas kilpailussa toista valtiota vastaan.

Tiedon protektionismi syntyy kilpailusta ja salailemisen tarpeesta.

Vastaliike tiedon nopeaan liikkumiseen.

Nopea tiedon liikkuminen on tuonut mahdollisuuksia kaikenlaisille tiedon väärinkäytöksille. Nämä tavat toki olivat olemassa jo ennen nopean tiedon liikkumista, mutta mahdollisuus saavuttaa valtavia massoja on tenostanut mahdollisuuksia huijata tai tehdä muuta tietoa hyödyntävää toimintaa.

Kun aikoinani kävin yliopistoa, meillä oli moniakin luentoja aiheesta, miten laki ja tietojenkäsittelyn aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset eivät olleet pääseet tasapainoon toistensa kanssa. Nyt vuosien kuluessa ovat eri yhteiskunnat pyrkineet löytämään ratkaisujaan muuttuneessa maailmassamme, jossa ihmiset voivat tavoittaa helposti toisensa pitkienkin matkojen päästä ja roskapostien lähettäjät voivat tavoittaa kenet vaan haluavat.

Yhteiskuntajärjestelmät ovat alkaneet kehittämään omia tapojaan voidakseen estää erillaisia vakoiluun; väärien tietojen levittämiseen; tietojen kalasteluun tai ihan vain muista kulttuureista kertoviin tietohin pääsyn. Joidenkin mielestä kaikkea levitettävää tietoa pitää valvoa erään kirjailijan nimeltä Orwel kirjassaan esittämään mallin mukaan.

Tiedon nopeaa liikkumista tai tietynlaisen tiedon liikkumista ylensäkään pyritään estämään. Samaan aikaan pyritään saamaan tietoa muualta, jotta sitä voi käyttää hyväksi. Kaiken tämän sekamelskan lopputuloksena on todennäköisesti yhä sulkeutuvampi maailma, joka esittää parhaaksi ratkaisukseen internetin tiukkaa valvontaa tai jopa sulkemista.

Elektroninen kaupankäynti.

Osakemarkkinat sisältävät suunnattoman määrän tietoa. On hyvä kysymys, kuinka kauan nykyinen helppo tapa päästä kiinni moniin ulkomaisiin pörsseihin on mahdollista. Onko sijoittajalle tullut uusi riski. Voiko tulevaisuudessa olla mahdollista, että valtiot sulkevat pörssijärjestelmänsä elektronisilta kaupankäyniltä. Onko mahdollista että globalisaatiota ja tiedon nopeaa leviämistä vastustavat voimat voivat ajaa meidät ajassa taaksepäin ja aiheuttaa koko planetallemme tietoisuuden taantuman vain sen takia, että eivät ymmärrä vieraita kulttuureita ja halua hyväksyä uudenlaisia näkemyksiä maailmasta. Enkä tarkoita viimeisellä lauseella vain 'niitä muita' vaan myös meitä itseämme, jotka ajattelemme kaiken pahan tulevan nimenomaan ulkoa päin. On olemassa ongelmia, mutta jos tekee ongelmista härkäsiä, niin voi huomata tippuvansa omaan kuoppaansa. Huonotki asiat voivat muuttua tulevaisuudessa hyviksi asioiksi, kun alkaa hiljalleen ymmärtää mittasuhteita ja merkityksiä. Esimerkkinä annan vaikka ydinvoiman ja - lihantuotannon. Mikäli maidon tuontannosta tehdäänkin voimavara sen sijaan, että siitä tehdään vihollinen, niin voidaan huomata mahdollisuuksia, kuten lehmien tuottaman aineksin muuttaminen bioenergiaksi, jolloin ei olekaan enää niin selvää onko niiden hiilijalanjälki niin korkea mitä sanotaan. Edellinen lause oli esimerkki siitä, miten asioihin liittyviä positiivisia voimia voidaan peitellä sen takia, että katselaan maailmaa silmälappujen läpi. Ymmärtäminen ja Todellinen ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa.

Kommentit

Comments powered by Disqus