Hyppää sisältöön

Tulevien arvojen ennustelu

Yksi tämän blogin pääteemoista on saada lukija ymmärtämään ja ehkä saada kirjoittaja itsekin ymmärtämään, että matematikka itsessään ei pysty ennustamaan kovinkaan hyvin tulevaisuutta. On olemassa erillaisia kuvattuja matemaattisesti hyvinkin valideja menetelmiä, joilla niis sanotusti pystyy laskemaan, mikä olisi se oikea tulevaisuudeen markkina-arvo jollekin yritykselle. Totean tässä hyvin yksiselitteisesti, että yritys tehdä näin on puhdasta poppamiestiedettä, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa - ainoa toimiva asia tuossa tieteessä on matemaatikka, joka itsessään on kyllä ihan validi. Nykyhetken markkina-arvonhan pystyy melko vaivattomasti laskemaan jokaiselle yritykselle, mutta siitä tulevaisuuden arvojen kääntäminen esiin on useinmiten melko vaikeaa ellei sitten satu oikeasti olemaan todella hyvää sisäpiirin tietoa - tosin silloinkin tulevaisuuden ennustus on vaikea.

Jossain vaiheessa blogiani vertasin edellistä väitettäni sään ennustamiseen - siis sitä että joku pystyisi tekemään pitkäaikaisanalyysiä osakken kurssista. Säätä voi ennustaa muutaman päivän eteenpäin, mutta sen jälkeen voi yhtä hyvin vetää hatusta ennustuksia kuin yrittää laskea niitä matemaattisilla malleilla - Olivat mallit miten hyviä tahansa. Tai tietenkin jos pystyy oikeasti mallintamaan koko planeettajärjestelmämme kaikki tapahtumat ja tämän jälkeen tuoda ne mukaan säänennustukseen, niin periaatteessa voi ehkä olla teorian rajoilla, että pitkäaikaisennuste voisi olla parempi kuin se, että kerron kaikille ensin kesän olevan lämpimämpi noin keskimäärin kuin joulukuun.

Sijoittaminen on psykologiaa joten ymmärrä psykologiaa ja asioiden rakkennuspalikoita ennen kuin väität olevasi hyvä sijoittaja. Hyvää sijoittajaa ei ole olemassakaan - kun ymmärrät sen, niin olet jo vähän parempi sijoittaja kuin luulit olevasi.

Kansantaloustieteen peruste, ihmisen kiintopisteet ja sijoittaminen.

Jokaisen pitäisi lukea kansanataloustieteen perusteet. Rahan liikkeen monimutkaisuuden ymmärtäminen on osa kansantaloustiedettä. Mutta kaiken perustehan on yksinkertainen tosiasia: Kysynynnän ja tarjonnan laki. Asioiden ja tavaroiden arvo mitataan jokaisen tarjoajan ja myyjän omien arvostusten kautta. Toki voi olla jotain keskimääräisiä arvostustrendejä tai muotisuuntauksia, mutta syvimmillään jokainen kauppatapahtuma liittyy henkilökohtaisiin mieltymiksiin ja ajatuksiin.

Toinen tärkeä fakta on, että ihmisillä on tapana luoda itselleen jokin kiintopiste, jonka kautta hän mittaa asioita. Jos ostaa karkkia, niin kiintopiste voi olla vaikka makeus. Onko karkki riittävän makea omaan makuun? Mutta mikä on mielekäs tapa arvioida osakkeen hintaa? Ihmisillä on tapana haluta rikastua, eli saada voittoa ja kiintopisteeksi otetaan yleensä silloin mahdollisuus saada voittoa. Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, joten mikä ikinä voisi olla se mittari, jonka kautta pystyy edes jollain tavalla tietämään, voiko ostettu osake joskus tulevaisuudessa tuottaa voittoa? Koska ihminen ehdottomasti haluaa löytää kiintopisteen, hän tajuaa pian yhtiön toiminnan mittaamisen olevan hyvä tapa ennustaa. Jos yhtiön tulos ja toiminta ovat tuottavia, niin silloin voi olla mieleksästä ostaa osaketta ja uskoa, että joku ehkä maksaa siitä tulevaisuudessa jotain enemmän kuin ostohetkellä. Mutta mikäli osakkeeseen ei liity minkäänlaista täkyä, niin muutaako se todellisuudessa koskaan arvoa? Olen melko varma, että osinko aiheutti osakemarkkinoiden synnyn, koska osinko tarjosi varmuuden sijoittajalle siitä, että hän oikeasti saaa tuloja osakkeesta - että joku muu olisi valmis tarjoamaan osakkeesta enemmän seuraavalla kerralla. Nyt on olemassa kiinnekohta, jonka suhteen mitataan, kannattaako omistaa jonkun yhtiön osaketta: Yhtiön toimintatiedot valaisevat että osake voi tuottaa omistajalleen oikeasti jotain - esimerkiksi hyvien osinkojen avulla.

Yhtiön osakkeen arvo kuvastaa osakemarkkinoilla sitä arvoa, jonka ihmiset olisivat valmiita maksamaan yhtiöstä sen nykyisen liiketoiminnan perusteella. Matemaattiset ennustuskaavat yrittävät ennustella, miten liiketoiminta onnistuu tulevaisuudessa. Jos yhtiön liiketoiminta on kohtalaisen vakaa, niin mallilla voivat onnistua ennustuksissaan paremmin. Jos liiketoiminta heiluu, niin ennustukset menevät enemmän tai vähemmän metsään. Eli toisin sanoen on melko todennäköistä, että ilman matemaattisia mallejakin ihminen kykenee ennustamaan yhtiön toimintaa ja arvioimaan osakkeen liikkeitä. Toki mallit tuovat päätöksentekoon ehkä rationallisuutta.

Yhtiön arvostaminen on kuitenkin jokaisen ihmisen omassa päässä. IPO:n jälken hinta liikkuu omia absurdeja polkujaan, jossa kuvastuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan lait. Kysynnän ja tarjonnan lakeihin vaikuttavat muotisuuntauksen, ajattalutavat, kulttuuri ja monet muut seikat, joiden takia moderni salkkuteoria halusi uskoa oston ja myynnin olevan puhtaasti sattumaan perustuvaa tapahtumaa - jota se ei kuitenkaan ole, kuten lauseessani jo havaittiin. Eli kysyntään ja tarjontaa vaikuttavat sina ne olosuhteista riippuvat tekijät, jotka ovat kullakin hetkellä voimassa. Tapahtuma ei ole koskaan sattumaan perustuva vaan aina riippuvainen ihmisten ottamista kiintopisteistä.

Matematiikka menee yleensä metsään aina siellä, missä sen perusolettamukset menevät metsään. Puhdas matematiikka ei pysty ennustamaan osakemarkkinoiden toimintaan.

Matemaatikalla voi jollain tavalla ennustaa trendisuuntauksia jollain hetkellä ja kuvia katsomalla nähdä, mikä on pitkä aikainen trendi asialle. Trendin näkemiseen ei kuitenkaan juuri matematiikkaa tarvita, paitsi tietenkin siltä osin, että osaa piirtää koordinaatistolle pisteitä.

Siinä vaiheessa kun luodaan järjestelmä tai ohjelma, joka osaa tehdä päätelmiä ja toteuttaa ehtoja, tarvitaan matematiikkaa lyhyt aikaisten tapahtumien ymmärtämiseen. Tai pitkä aikaisten trendien havaintoon - mutta tällöin siirrytään kokonaan toiselle tasolle eli aletaan miettimään tekoälyn mahdollisuutta ja tullaan kysymykseen mitä on inhimillinen ajattellu. Tällä tarkoitan sitä, että matematiikka ei ole finanssimarkkinoilla tarpeeton osa - mutta sillä on monissa tapauksissa ihan liian iso merkitys asioille, jotka syntyvät liian monen tuntemattoman tekijän yhteisvaikutuksesta ja vielä suurin tuntematon tekijä on ehdottomasti tulevaisuudessa - jota matematiikka ei mitenkään osaa ottaa huomioon.

Poppamies saa kunnian.

Se että Buffet niminen sijoittaja ei oikeasti ole kirjoittanut yhtään kirjaa, kertoo siitä, että hän oikeasti tietää mitä tekee, eikä hänellä ole tarvetta yrittää saada rahaa profettaa leikkimällä. Sen sijaan on paljon profeettoja, jotka ovat halunneet löytää itselleen sen suuren tähden, joiden varjossa voivat kertoa, miten ihmisten pitää sijoittaa- Buffet on ollut hyvä valinta tuoksi suureksi tähdeksi. Sinänsä hieman ihmettelen miksi monista mahdollisista ihmisistä vain yksi on valittu profeettojen tähdeksi?

Edellinen kappale kuvasti hieman mielipidettäni nykyään markkinoilla pyöriviin ns. sijoituskirjoihin ja moniin kirjoituksiin aiheista. Kritisoin myös itseäni. Olen yrittänyt blogissani olla suhteellisen neutraali, mutta on totta, että olen aika vahva osinkosijoittamisen kannattaja. Tämäkin kirjoitus pyrkii tuoman esiin ajatusta, että osinko on äärimmäisen tärkeä osa osakemarkkinoita eikä suinkaan mikään vähäpäitöinen pala kuten niin monet haluavat antaa ymmärtää.

Mutta ositaisesta puolueellisuudestani huolimatta pyrin huutamaan terven järjen käytön puolesa. Jokaisella asialla on rajaehtonsa. Kun lukee poppamiesten kirjoituksia, niin rajaehdot on hyvä kaivaa esiin. Jos mitään rajaehtoja ei tekstistä löydy, niin tekstiä on joko syytä epäillä tai siitä on syytä etsiä rajaehdot rivien välistä. Ymmärrä, mikä on viestin pointti. Pyöritä pointtia päässäsi ja vertaa sitä muihin asioihin. Opettelle kyseenalaistamaan kaikki väitteet, jotka näet. Opettele ymmärtämään oma itsesi ja näkemään oikeasti kuka sinä ole. Me kaikki olemme tavalla tai toisella heikkoja ihmisiä ja on turha luulla, että olisi olemassa mitään ylivertaisuutta - joten näe mitkä ovat omat rajoiteesi ja raja-arvosi samalla kun katsot maailmaa. Kun ymmärrät itsesi ja ymmärrät muita, niin pärjäät paremmin tässä poppamiesten maailmassa.

Sijoittaminen on sijoittamista ei peliä.

Tulevien arvojen ennustamisen varaan ei kannata laskea yhdenkään yhtiön kohdalla. Sijoittaminen on oman varallisuuden varovaista rakentamista - hieman kuiin olisi yrittäjä. Yrittäjä ei pelaa pelejään vaan pyrkii rakentamaan vahvan perusrakenteen yritystoiminnalleen. Perusta ei rakennu hetkellisiin mielijohteisiin vaan ympäristön tutkimiseen ja turvallisuuden rakentamiseen. Pelaaminen perustuu hetkellisiin mielijohteisiin ja uskomuksiin yhden kortin pelastavan sen kaikein. Yleensä se kaiken pelastava kortti on aina seuraava ja jos se sattumalta voittaa, niin seuraavan kortin pitää voittaa enemmän. Jos sijoittaminen on pelkkää yhdellä kortilla pelaamista, niin olet uhkapelaaja, et sijoittaja etkä yrittäjä. Yrittäjällä on aina olemassa reservi, johon ei koske, ja käyttövaranto, jota hyödyntää toiminnassaan.

Älä pelaa vaan rakenna. Niin saavutat jotain oikeasti. Ennusteisiin ei kannata luottaa - luota hyvään perustaan, se toimii ennusteita paremmin. Yleensä hyvä perusta on hajauttaminen.

P.S.

Tässä blokkauksessa oli tavallista enemmän kirjoitusvirheitä sen ensimmäisen julkaisun jälkeen. Kesti tovin korjailla pahimmat pois alta, kun huomasin ne - pahoittelen asiaa - mitä en yleensä tee - koska kaikki kirjoitukseni ovat todellisuudessa melkoisia raakileita, enkä aikokaan panostaa niiden täydellisyyteen tässä blogissa. Ainakaan toistaiseksi.

Kommentit

Comments powered by Disqus