Hyppää sisältöön

Johdon tehokkuus

Osakeyhtiön johto on se voima, jolla tärkeä osa yrityksen toiminnassa. Johto päättää ne suuntaviivat, jolla yritys kulkee eteenpäin. Johdon tehokkuutta lasketaan kokoelmalla erillaisia tunnuslukuja. Tunnetuimat ovat ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity) , ROI (Return on Invest) ja ROCE(Return on Capital Employed). Johdon tehokkuuden mittarina voi pitää myös työntekijöiden mielipiteitä yrityksestä. Eli yhtiön johtoa voi tarkastella monesta näkökulmasta.

Tunnusluvut

Return on Asset.

ROA tunnusluku kuvaa, miten hyvin yhtiö käyttää omaisuuttansa liiketoiminnassa. Se on parhaimillaan, kun halutaan vertailla saman toimialueen eri yrityksiä keskenään. Huomioitakoon, että Asset sisältää velat. ROA:n kaava on seuraavanlainen:

\begin{equation*} ROA = \frac{NettoTulos}{Asset} \end{equation*}

Return on Equity.

Roe kertoo, miten tuottavaa yhtiön toiminta on verrattuna omistettuun omaan pääomaan (Shareholder's equity). Yleissääntönä tätä laskettaessa on, että sekä yhtiön netto tulos että pääoma ovat molemmat positiivisia. Netto tuloksessa on hyvä käyttää keskimääräistä nettotulosta koko vuoden pituiselta jaksolta. ROEn kaava on yhtä yksikertainen kuin ROAn kaava:

\begin{equation*} ROE = \frac{NettoTulos}{OmaPääoma} \end{equation*}

Return on Invest.

ROI on hieman vaikeampi laskea kuin ROE tai ROA. Roi kertoo, miten tehokkaita investoinnit ovat olleet. Tulos kertoo investoinnin arvon kasvusta prosentteina. Periaatteessa ROI on se mittari, jolla myös osakesalkun arvoa mitataan pitkällä tähtäimellä - eli kaava on seuraava:

\begin{equation*} ROI = \frac{InvestoinninNykyarvo - InvestoinninHinta}{InvestoinninHinta} \end{equation*}

ROI on hyvin käytännöllinen mittari varsinkin, jos tutkitaan rahoitusalan yhtiöitä. Luku kertoo, miten paljon arvo investoinnit ovat kasvaneet - eli kertoo miten tehokkaasti johto onnistuu suuntaamaan varoja juuri oikean laisiin investointeihin yrityksen kannalta.

Return on Capital Employed.

Tämä tunnusluku on hieman vaikeampi ymmärtää. Tunnusluku kertoo, miten tehokkaasti yhtiö kasvattaa tuottoa varoistaan. Arvo muistuttaa hieman ROIC (Return on Invested Capital) tunnuslukua. Tunnusluvun laskeminen jakaantuu kahteen osaan.

\begin{equation*} KäytettyPääoma = Asset - LyhytaikasetVelat \end{equation*}
\begin{equation*} ROCE = \frac{EBIT}{KäytettyPääoma} \end{equation*}

Kaavan EBIT on sama kuin Earnings Before Interest and Taxes - tuotto ennen korkomenoja ja veroja.

Tätä tunnuslukua voi käyttää parhaiten verrattaessa tietoliikenne alan tai teollisuuden energiaa tuottavia yrityksiä keskenään. Eli tunnusluku on luotu niitä yrityksiä varten, joilla toiminta vaatii paljon pääomaa. Tunnusluvun vahvuus on se, että se ottaa kantaa myös yrityksen velkatilanteeseen.

Hyödyntäminen.

Yllä olevilla tunnusluvuilla voi vertailla yrityksiä toisiinsa (mielellään samalla toimialalla) ja saada näkemystä, miten hyvin johto kykenee johtamaan yrityksen liiketoimintaa. Mutta johdon arviointiin eivät pelkät tunnusluvut riitä. On myös hyvä saada käsitys, miten työntekijät, eli yrityksen toiminnan edellytys, suhtautuu johdon toimintaan. Tämän tutkimiseen ei riitä, että katselee yhtiön tuottamia raportteja tilastaan. Yhtiön toimintaan kannattaa tutustu laajemmalta pohjalta. Tutkia kirjoituksia yhtiöstä; hahmottaa miten työntekijät viihtyvät työssään; mistä syistä työntekijät ovat poistuneet yrityksestä; miksi työntekijät ovat tulleet yritykseen;miten asiakkaat suhtautuvat yritykseen.

Johdon onnistumisen arviointi on kaiken kaikkiaan melko laaja paketti, johon sijoittajilla ei useinkaan ole oikeasti aikaa. Mutta yhteen kysymykseen kannattaa etsiä vastausta: Ovatko yrityksen ilmoittamat arvot ja toimintakuvaukset todella omaksuttu yrityksen sisällä - vai ovatko yrityksen arvot ja visiot todellisuudessa aivan muuta kuin yritys kertoo. Usein heikko johto yrittää luoda itselleen imagoa julkistamalla käsitteitä, jotka mainostoimisto on heille tuputtanut. Tällainen johto ei välttämättä onnistu työssään kovin hyvin - ja todennäköisesti heidän työnsä tulos näkyy myös yllä näytetyissä tunnusluvuissa ja mahdollisesti yhtiön osakkeen kurssin liikkeessä. Viimeinen kohta ei ole välttämättä totta, sillä sijoittajat haluavat mielellään uskoa pilvilinnoihin, joten kurssi voi liikkua todellisuuden kanssa pitkään ihan vastakkaiseen suuntaan. Vain koska sijoittajat haluavat pitkällä aikavälillä rikastua.

Kommentit

Comments powered by Disqus